Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu I WSL/ATL/EG1
Reguły punktacji przedmiotu

WSL/ATL/1212 - Aktorstwo teatru lalek (od 2012 r)
WSL/ATL/1818 - Aktorstwo teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r. 10 sem)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WSL/ATL/1212
Aktorstwo teatru lalek (od 2012 r)
WSL/ATL/1818
Aktorstwo teatru lalek, ogólnoakademicki (od 2018 r. 10 sem)
ECTS
ECTS
1
(2018/19-Z - ...)
1
(2016/17-Z - 2016/17-L)
2
(2017/18-Z - 2017/18-L)
1
(2018/19-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)