Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe WR/SD-Z
Reguły punktacji przedmiotu

WR/R/1212 - Reżyseria (od 2012 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WR/R/1212
Reżyseria (od 2012 r.)
ECTS
ECTS
5
(2019/20-Z - ...)
5
(2019/20-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)