Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr międzykulturowy WOT/M/TM
Reguły punktacji przedmiotu

WOT/M/1212 - Wiedza o teatrze, drugiego stopnia (od 2012 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WOT/M/1212
Wiedza o teatrze, drugiego stopnia (od 2012 r.)
ECTS
ECTS
1
(2021/22-Z - ...)
2
(2016/17-L - 2020/21-L)
1
(2021/22-Z - ...)
Liczba zaliczonych przedmiotów fakultatywnych WOT
WOT-f
nie zdefiniowano 1
(2023/24 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)