Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Performans - seminarium 1 WOT/M/PerfSem1
Reguły punktacji przedmiotu

WOT/M/1212 - Wiedza o teatrze, drugiego stopnia (od 2012 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WOT/M/1212
Wiedza o teatrze, drugiego stopnia (od 2012 r.)
ECTS
ECTS
3
(2021/22-L - ...)
2
(2016/17-L - 2020/21-L)
3
(2021/22-L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)