Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grzegorzewski WOT/M/Grz
Reguły punktacji przedmiotu

WOT/L/1212 - Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia (od 2012 r.)
WOT/M/1212 - Wiedza o teatrze, drugiego stopnia (od 2012 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WOT/L/1212
Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia (od 2012 r.)
WOT/M/1212
Wiedza o teatrze, drugiego stopnia (od 2012 r.)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2020/21-Z - 2020/21-Z)
2
(2017/18-L - 2020/21-L)
1
(2021/22-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)