Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura popularna: komiks WOT/L/O/KP3
Reguły punktacji przedmiotu

WOT/L/1212 - Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia (od 2012 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WOT/L/1212
Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia (od 2012 r.)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2021/22-L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)