Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka angielskiego 1 WOT/L/LAng-Z
Reguły punktacji przedmiotu

WOT/L/1212 - Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia (od 2012 r.)
WR/R/1212 - Reżyseria (od 2012 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WOT/L/1212
Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia (od 2012 r.)
WR/R/1212
Reżyseria (od 2012 r.)
ECTS
ECTS
2
(2016/17-Z - ...)
2
(2016/17-Z - ...)
2
(2019/20-Z - 2021/22-L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)