Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do performatyki cz. I WOT/L/KHT/WstPerf
Reguły punktacji przedmiotu

WOT/L/1212 - Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia (od 2012 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WOT/L/1212
Wiedza o teatrze, pierwszego stopnia (od 2012 r.)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2017/18-L - 2018/19-L)
2
(2019/20-L - 2019/20-L)
3
(2020/21-Z - 2020/21-L)
2
(2021/22-L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)