Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja piosenki III WA/ATM/IntPio3
Reguły punktacji przedmiotu

WA/ATM/1515 - Aktorstwo teatru muzycznego (od 2015 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WA/ATM/1515
Aktorstwo teatru muzycznego (od 2015 r.)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2017/18-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)