Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat mowy aktora I WA/A/WMA1
Reguły punktacji przedmiotu

WA/A/1212 - Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)
WA/A/1217 - Aktorstwo (od 2017 r. 9 sem.)
WA/A/1818 - Aktorstwo, ogółnoakademicki (od 2018 r. 10 sem.)
WA/ATM/1515 - Aktorstwo teatru muzycznego (od 2015 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WA/A/1212
Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)
WA/A/1217
Aktorstwo (od 2017 r. 9 sem.)
WA/A/1818
Aktorstwo, ogółnoakademicki (od 2018 r. 10 sem.)
WA/ATM/1515
Aktorstwo teatru muzycznego (od 2015 r.)
ECTS
ECTS
2
(2021/22-L - ...)
2
(2019/20-L - 2019/20-L)
2
(2020/21-L - 2020/21-L)
2
(2021/22-L - ...)
2
(2019/20-L - 2020/21-L)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)