Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szermierka sceniczna WA/A/SzS-Z
Reguły punktacji przedmiotu

WA/A/1818 - Aktorstwo, ogółnoakademicki (od 2018 r. 10 sem.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WA/A/1818
Aktorstwo, ogółnoakademicki (od 2018 r. 10 sem.)
ECTS
ECTS
2
(2019/20-Z - ...)
1.5
(2018/19-Z - 2018/19-L)
2
(2019/20-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)