Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Formy i style ruchu scenicznego WA/A/FStRSc
Reguły punktacji przedmiotu

WA/A/1212 - Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WA/A/1212
Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2013/14-Z - 2016/17-Z)
1.5
(2016/17-L - 2016/17-L)
1
(2017/18-Z - 2017/18-Z)
1.5
(2017/18-L - 2017/18-L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)