Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z reżyserami 3 WA/A/CzR3-R4-Z
Reguły punktacji przedmiotu

WA/A/1212 - Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)
WA/A/1217 - Aktorstwo (od 2017 r. 9 sem.)
WA/A/1818 - Aktorstwo, ogółnoakademicki (od 2018 r. 10 sem.)
WA/ATM/1515 - Aktorstwo teatru muzycznego (od 2015 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WA/A/1212
Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)
WA/A/1217
Aktorstwo (od 2017 r. 9 sem.)
WA/A/1818
Aktorstwo, ogółnoakademicki (od 2018 r. 10 sem.)
WA/ATM/1515
Aktorstwo teatru muzycznego (od 2015 r.)
ECTS
ECTS
10
(2021/22-Z - ...)
10
(2019/20-Z - 2019/20-L)
10
(2020/21-Z - 2021/22-L)
10
(2021/22-Z - ...)
10
(2019/20-Z - 2021/22-L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)