Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z reżyserami 2 WA/A/CzR2-R3-Z
Reguły punktacji przedmiotu

WA/A/1212 - Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)
WA/ATM/1515 - Aktorstwo teatru muzycznego (od 2015 r.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WA/A/1212
Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)
WA/ATM/1515
Aktorstwo teatru muzycznego (od 2015 r.)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3.5
(2016/17-L - 2016/17-L)
7
(2017/18-Z - 2017/18-L)
6
(2018/19-Z - 2018/19-L)
10
(2019/20-Z - ...)
10
(2020/21-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)