Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktor i media WA/A/AiM
Reguły punktacji przedmiotu

WA/A/1212 - Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)
WA/A/1217 - Aktorstwo (od 2017 r. 9 sem.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WA/A/1212
Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)
WA/A/1217
Aktorstwo (od 2017 r. 9 sem.)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2016/17-Z - 2018/19-L)
3
(2019/20-L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)