Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru powszechnego I WA/A/4/HTPow1
Reguły punktacji przedmiotu

WA/A/1212 - Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)
WA/A/1217 - Aktorstwo (od 2017 r. 9 sem.)
WA/A/1818 - Aktorstwo, ogółnoakademicki (od 2018 r. 10 sem.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WA/A/1212
Aktorstwo (od 2012 r. 9 sem.)
WA/A/1217
Aktorstwo (od 2017 r. 9 sem.)
WA/A/1818
Aktorstwo, ogółnoakademicki (od 2018 r. 10 sem.)
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2012/13-Z - 2016/17-Z)
1.5
(2016/17-L - 2016/17-L)
1
(2017/18-Z - ...)
1
(2017/18-Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)