Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja wiersza [WA/A/IW] semestr letni 2023/24
WA wykład z ćwiczeniami, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Interpretacja wiersza [WA/A/IW]
Zajęcia: semestr letni 2023/24 [2023/24-L] (zakończony)
WA wykład z ćwiczeniami [WA-wcw], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 14:30 - 16:45
sala 115/116
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: egzamin
Prowadzący: Anna Moskal-Wierzbicka
Literatura:

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz"

Juliusz Słowacki "Beniowski" "Fantazy"

Zakres tematów:

Studia nad trzynastozgłoskowcem oraz jedenastozgłoskowcem:

- podstawowe pojęcia dotyczące budowy wiersza: średniówka, klauzula, rytm, rym, przerzutnia, transakcentacja, fraza, kadencja i antykadencja, zespół akcentowy

- wykorzystanie tej wiedzy w praktyce - w interpretacji wiersza

- analiza tekstu

- kontekst kulturowy

- poszukiwanie aktorskich środków wyrazu dla zrealizowania koncepcji artystycznej ( niewerbalnych: ruch, pauza, cisza, kontakt wzrokowy, oddech i werbalnych: takich jak zmiany dynamiki i tempa mówienia, wprowadzanie pauz, zróżnicowanie intonacyjne, zawieszenia głosu, barwność wypowiedzi)

-struktura wiersza ( początek, rozwinięcie, punkt węzłowy i zakończenie, waga słów, ich ładunek emocjonalny, ich miejsce w konstrukcji zdania, obraz ciągu wydarzeń i umiejętność prowadzenia myśli i emocji)

- umiejętność używania techniki mowy i emisji głosu dla uzyskania założonych efektów

- nawiązywanie kontaktu z widzem i partnerem scenicznym

- wprowadzenie rekwizytu w monologu wierszowanym

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

1. analiza wiersza w rozmowie, ćwiczenia konsultacyjne i wykłady ( w grupie i indywidualnie), korekty indywidualne i zbiorowe, wykłady, inspiracje, grupa na Messengerze ( do dzielenia się inspiracjami, wrażeniami, pomocnymi materiałami, informacjami)

2. ćwiczenia konsultacyjne, przesłuchania, komentarz dotyczący intencji aktorskich i środków wyrazu, feedback grupowy, włączenie świadomej rozgrzewki przed konkretnym zadaniem, próba podejścia do tekstów przez personę ( bohatera)

Wiedza:

Studentka/Student rozpoznaje budowę wiersza, zna pojęcie średniówki, klauzuli, rytmu, rymu, przerzutni, transakcentacji, frazy , kadencji, antykadencji i

wykorzystuje wiedzę teoretyczną w interpretacji utworów wierszowanych, zna i rozumie pojęcie analizy tekstu,

K_W04 używa wiedzy, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu kulturowego i fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji, K_W09 używa i rozpoznaje gatunek i styl w celu podkreślenia wymowy projektu artystycznego

Umiejętności:

Student/Studentka posługuje się podstawowymi zasadami wersyfikacji we własnej interpretacji wiersza, potrafi wykorzystać materiał literacki do własnej koncepcji artystycznej, potrafi zrealizować założenia, korzystając z nabytych umiejętności z zakresu techniki mowy i emisji głosu, nawiązuje kontakt z widzem i z partnerem scenicznym, potrafi powtórzyć zamierzone działania

K_U02, K_U05, K_U06

Kompetencje społeczne: Studentka/Student potrafi przyjąć krytyczne uwagi i twórczo je wykorzystać i rozwinąć. Traktuje krytykę jako

środek do rozwinięcia zadań. K_K03, K_K06, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pokazu, który weryfikuje umiejętności w zakresie posługiwania się formą wiersza, umiejętnościami interpretacyjnymi w obrębie wiersza, aspektami technicznymi (oddech, głos, artykulacja), nawiązywaniem kontaktu z widzem i / lub partnerami czyli szeroko pojęty rezultat artystyczny osiągnięty na egzaminie. W tym semestrze poza prowadzeniem myśli i emocji, bierzemy pod uwagę interpretację fragmentu wiersza czyli Państwa emocjonalny, intelektualny i artystyczny stosunek do utworu i wyrażenie tego stosunku poprzez dobranie odpowiednich środków aktorskich.

Brana jest pod uwagę również frekwencja, przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach, a także kreatywność w pracy w grupie, szacunek dla partnerów i umiejętność jego okazywania.

W tym semestrze biorę pod uwagę również samodzielność i kreatywność w pracy własnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)