Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pracy nad rolą [WA/A/PPNR-R3-Z] semestr zimowy 2022/23
WA wykład z ćwiczeniami, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy pracy nad rolą [WA/A/PPNR-R3-Z]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/23 [2022/23-Z] (zakończony)
WA wykład z ćwiczeniami [WA-wcw], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 14:30 - 16:45
sala 115/116
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie jaki jest adres?
każdy czwartek, 14:45 - 17:00
sala 115/116
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: egzamin
Prowadzący: Marcin Hycnar
Literatura:

Julia Holewińska, Kuba Kowalski „Dolce vita”; 
Magdalena Drab „Słabi”; Tadeusz Różewicz „Kartoteka”; Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi „Dolce vita”; Allen Ginsberg „Skowyt”

Zakres tematów:

1. analiza utworu dramatycznego


2. wnioskowanie dot. postaci i relacji


3. analiza i wybór możliwości interpretacyjnych


4. omówienie środków aktorskich dostępnych w procesie budowania roli


5. powody i konsekwencje wyborów środków aktorskich


6. komunikatywność przekazu


7. forma i treść roli i dzieła jako równoprawne elementy spektaklu teatralnego 


8. proces twórczy, etapy i zagrożenia, praca w grupie


9. finalizacja procesu twórczego

Metody dydaktyczne:

1. lektura i analiza adaptacji utworu, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii postaci i zabiegów formalnych zastosowanych przez autorów:


- rozmowy indywidualne, dyskusja w grupie, zadania pisemne indywidualne i grupowe


2. omówienie "drogi" budowania roli (wykorzystanie wyobraźni i umiejętności obserwacji oraz podstawowej wiedzy z zakresu psychologii; umiejętność wyciągania wniosków na podstawie lektury i dyskusji; wybór optymalnej/adekwatnej interpretacji; selekcja stosownych środków wyrazu aktorskiego; wybór konwencji; precyzja i forma scenicznego wykonania):


- indywidualne zadania aktorskie, etiudy, 


- improwizacje intelektualne na wybrany temat,


- improwizacje sceniczne (indywidualne i zespołowe),


- budowanie dialogu scenicznego (rola rytmu i tempa), realizacja zleconych zadań scenicznych niezależnych od warstwy dramaturgicznej,


- praca z rekwizytem, kostiumem, charakteryzacją - praca koncepcyjna, zadania, etiudy,


- realizacja zadań pisemnych dotyczących przeszłości, teraźniejszości i przyszłości postaci dramatycznych,


- realizacja scen w różnych konwencjach teatralnych, umiejętność adaptacji do zmiennych założeń interpretacyjno-konstrukcyjnych, 


3. próby stolikowe/czytane, próby sytuacyjne, próby generalne ze scenografią, kostiumami, ścieżką dźwiękową,


4. pokaz egzaminacyjny

Metody i kryteria oceniania:

Na każdym etapie pracy student/ka jest zobowiązany/a realizować powierzone zadania. Wykonanie każdego z zadań (nawet jeśli niedoskonałe) ma wpływ na ocenę końcową w przedmiocie "Podstawy PRACY nad rolą", która z założenia ma być procesem ciągłym. Pokaz egzaminacyjny, jego kształt i odbiór, stanowi jeden z aspektów oceny końcowej, ale nie przeważający. Liczy się systematyczność pracy indywidualnej studenta/tki i jego/jej rozwój. Niewykonywanie powierzonych zadań w części lub całości skutkować będzie obniżeniem oceny końcowej. 
Nie mniej istotnym aspektem, mającym wpływ na ocenę końcową jest zaangażowanie studenta/tki, aktywność w dyskusjach, samodzielność i gotowość do realizacji powierzonych zadań, twórczy charakter indywidualnej interpretacji, pochodzącej od studenta/tki, a kierowanej przez pedagoga.
Spóźnienia i nieusprawiedliwione nieobecności są podstawą do obniżenia oceny. 
Szacunek wobec wszystkich uczestników zajęć i umiejętność bezkonfliktowej pracy w grupie (zaangażowanie w zadania wspólne - pod względem artystycznym i technicznym) jest istotnym aspektem pracy, a ich brak lub niedobór może skutkować obniżeniem oceny.
Na ocenę końcową wpływ będą mieć także: umiejętność i systematyczność opanowania pamięciowego tekstu, umiejętność zapamiętywania i powtarzalność sekwencji, sytuacji, stanów emocjonalnych i rozwiązań sytuacyjnych oraz kreatywny aspekt budowania roli.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)