Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [WR/SD-L] semsetr letni 2021/22
WR seminarium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [WR/SD-L]
Zajęcia: semsetr letni 2021/22 [2021/22-L] (zakończony)
WR seminarium [WR-s], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Miłoszewska
Literatura:

Literatura przedmiotu jest każdorazowo dobierana indywidualnie do potrzeb dyplomanta/tki, w konsultacji między prowadzącą a dyplomantką/em w zależności od wybranego i opracowywanego tematu.

Zakres tematów:

Student w trakcie zajęć powinien:

-określić główne problemy badawcze

-scharakteryzować stan badań na wybranym przez siebie polu.

-ustalić temat własnej pracy.

-ustalić główne zagadnienia w obrębie wybranego tematu pracy.

- zgromadzić bibliografię przedmiotu.

- rozstrzygnąć dylematy związane ze szczegółowym wyborem zagadnień poruszanych w pracy.

Temat może, ale nie musi być powiązany z wątkami przedstawienia dyplomowego

Metody dydaktyczne:

Prowadząca seminarium będzie:

– prowadzić rozmowy indywidualne na temat wyboru: tematu pracy, jej celu, zakresu, struktury,

– omawiać wybór i opracowanie metodologii pracy, czyli metod naukowych dobranych odpowiednio do tematu i zakresu pracy,,

– wspierać opracowanie konspektu jako struktury pracy,

– określić zakres bibliografii,

– prowadzić konsultacje bibliografii i konspektu przygotowywanej pracy,

– wspierać badania i przegląd wybranej dziedziny wiedzy,

– omawiać przygotowywane prace

– dyskutować na temat przygotowanych materiałów,

– prowadzić korekty redakcyjne.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne w związku z pandemią SARS-COV 2 (oraz innymi ewentualnymi okolicznościami mogącymi wymagać podobnych metod) w ramach metod dydaktycznych uwzględnione zostają metody nauczania zdalnego, w tym ćwiczeń, wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych za pomocą aplikacji i programów do komunikacji zdalnej/internetowej (w tym: mail, telefon, aplikacje z pakietu Office ze szczególnym uwzględnieniem Microsoft Teams, Zoom, Messenger, Skype etc.).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jakości technicznej 25 %

Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania 25%

Ocena nowatorstwa 25%

Ocena systematyczności 25%

EM 1-6 ocena jakości technicznej wykonanej pracy – 25 % ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania 25 % ocena samodzielności wykonanej pracy 25 % systematyczność w pracy 25 %

EM 2 Uczestnictwo w dyskusji – 100 % EM 3 Uczestnictwo w dyskusji – 100 %

EM 4 Uczestnictwo w dyskusji – 100 % EM 5 Uczestnictwo w dyskusji – 100 % EM 6 Uczestnictwo w dyskusji – 100 % EM 7 Uczestnictwo w dyskusji – 100 %

Końcowe zaliczenie i ocena następuje po przedstawieniu gotowej pracy, z uwzględnieniem redakcji i korekt.

WIEDZA – Student/ka potrafi:

1. Rozumieć wiedzę na temat wybranego zagadnienia.

KW_01 KW_02 K_W 08 KW_09 KW_10 KW

2. Porządkować wiedzę na temat wybranego zagadnienia.

KW_01 KW_02 K_W 08 KW_09 KW_10 KW

3. Wyjaśnić zjawiska w obrębie wybranego zagadnienia.

KW_01 KW_02 K_W 08 KW_09 KW_10 KW

UMIEJĘTNOŚCI – student/ka potrafi:

4. Posługiwać się pojęciami z zakresu opracowywanych zagadnień.

K_U 01 K_U02 K_U 03

5. Posługiwać się literaturą naukową dotyczącą wybranego zagadnienia.

K_U 01 K_U02 K_U 03

6. Przygotować, opracować i napisać pracę naukową/dyplomową na wybrany temat.

K_W 08 KW_09 KW_10K_U 01 K_U02 K_U 03

KOMPETENCJE – Student/ka ma kompetencje by:

7. Weryfikować tezy naukowe i badawcze.

K_K01 K_K02

8. Konstruować tezy, hipotezy i wnioski badawcze w celu opisu w pracy naukowej.

K_K01 K_K02

9. Stosować metodologię dostosowaną do wybranych tez i zagadnień pracy badawczej.

K_K01 K_K02

10. Bronić przedstawione tezy w postaci wniosków w oparciu o zastosowaną metodologię.

K_K01 K_K02

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)