Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pracy nad rolą [WA/A/PPNR] semestr zimowy 2021/22
WA wykład z ćwiczeniami, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy pracy nad rolą [WA/A/PPNR]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/22 [2021/22-Z] (zakończony)
WA wykład z ćwiczeniami [WA-wcw], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 14:15 - 16:30
sala 115/116
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie jaki jest adres?
każdy czwartek, 14:45 - 17:00
sala 115/116
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: egzamin
Prowadzący: Marcin Hycnar
Literatura:

ANDREW BOVELL

Językami mówić będą

Tytuł oryginalny: Speaking in Tongues

Przełożył Jacek Poniedziałek

Zakres tematów:

1. analiza utworu dramatycznego

2. wnioskowanie dot. postaci i relacji

3. analiza i wybór możliwości interpretacyjnych

4. omówienie środków aktorskich dostępnych w procesie budowania roli

5. powody i konsekwencje wyborów środków aktorskich

6. komunikatywność przekazu

7. forma i treść roli i dzieła jako równoprawne elementy spektaklu teatralnego

8. proces twórczy, etapy i zagrożenia, praca w grupie

9. finalizacja procesu twórczego

Metody dydaktyczne:

1. lektura i analiza adaptacji utworu, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii postaci i zabiegów formalnych zastosowanych przez autora:

- rozmowy indywidualne, dyskusja w grupie, zadania pisemne indywidualne i grupowe

2. omówienie "drogi" budowania roli (wykorzystanie wyobraźni i umiejętności obserwacji oraz podstawowej wiedzy z zakresu psychologii; umiejętność wyciągania wniosków na podstawie lektury i dyskusji; wybór optymalnej/adekwatnej interpretacji; selekcja stosownych środków wyrazu aktorskiego; wybór konwencji; precyzja i forma scenicznego wykonania):

- indywidualne zadania aktorskie, etiudy,

- improwizacje intelektualne na wybrany temat

- improwizacje sceniczne (indywidualne i zespołowe)

- budowanie dialogu scenicznego (rola rytmu i tempa), realizacja zleconych zadań scenicznych niezależnych od warstwy dramaturgicznej

- praca z rekwizytem, kostiumem, charakteryzacją - zadania, etiudy,

- realizacja zadań pisemnych dotyczących przeszłości, teraźniejszości i przyszłości postaci dramatycznych,

- realizacja scen w różnych konwencjach teatralnych, umiejętność adaptacji do zmiennych założeń interpretacyjno-konstrukcyjnych,

3. próby stolikowe/czytane, próby sytuacyjne, próby generalne ze scenografią, kostiumami, ścieżką dźwiękową,

4.pokaz egzaminacyjny

Metody i kryteria oceniania:

Na każdym etapie pracy student/ka jest zobowiązany realizować powierzone zadania. Wykonanie każdego z zadań (nawet jeśli niedoskonałe) ma wpływ na ocenę końcową w przedmiocie "Podstawy PRACY nad rolą", która z założenia ma być procesem ciągłym. Pokaz egzaminacyjny, jego kształt i odbiór, stanowi jeden z aspektów oceny końcowej, ale nie przeważający. Liczy się systematyczność pracy indywidualnej studenta/tki i jego/jej rozwój. Niewykonywanie powierzonych zadań w części lub całości skutkować będzie obniżeniem oceny końcowej.

Niemniej istotnym aspektem, mającym wpływ na ocenę końcową jest zaangażowanie studenta/tki, aktywność w dyskusjach, samodzielność i gotowość do realizacji powierzonych zadań, twórczy charakter indywidualnej interpretacji, pochodzącej od studenta/tki, a kierowanej przez pedagoga.

Spóźnienia i nieusprawiedliwione nieobecności są podstawą do obniżenia oceny.

Szacunek wobec wszystkich uczestników zajęć i umiejętność bezkonfliktowej pracy w grupie (zaangażowanie w zadania wspólne - artystyczne i techniczne) jest istotnym aspektem pracy, a ich brak lub niedobór może skutkować obniżeniem oceny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)