Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat interpretacyjny [WA/A/WInt-L] semestr letni 2020/21
WA wykład z ćwiczeniami, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztat interpretacyjny [WA/A/WInt-L]
Zajęcia: semestr letni 2020/21 [2020/21-L] (zakończony)
WA wykład z ćwiczeniami [WA-wcw], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 14:15 - 17:15
sala 113/114 Baletowa
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie jaki jest adres?
każdy czwartek, 15:15 - 17:30
sala 113/114 Baletowa
Budynek główny Akademii Teatralnej w Warszawie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: zaliczenie
Prowadzący: Waldemar Raźniak
Metody dydaktyczne:

Bądź gotowa/gotowy do pełnego uczestnictwa i do bycia obecnym w sensie ciała, umysłu i odpowiedniego nastroju. Energetyczność, skupienie i odpowiednie nastawienie do zajęć (ciekawość, ambicja, szacunek do pracy swojej i innych) są kluczowe.

Bądź otwarta/otwarty na aktywne uczestnictwo w podejmowanych na zajęciach dyskusjach - z pełną kreatywnością, dociekliwością i szacunkiem dla poglądów innych.

Jesteś odpowiedzialna/odpowiedzialny za sukces swój i każdego z uczestników zajęć w realizacji celu zajęć - odpowiadasz za jakość nabywanego wskutek zajęć doświadczenia - to ty je tworzysz (samodzielność).

Wskazane jest tzw. notowanie procesu indywidualnego, czyli prowadzenie własnego dziennika spostrzeżeń, myśli, odkryć, snów, obserwacji siebie i innych w korelacji do realizowanych na użytek zajęć zadań. Poprzez obserwowanie, formułowanie myśli, werbalizację i rejestrowanie procesu wspomożesz jego głębsze rozumienie i spowodujesz skuteczniejsze utrwalenie go w swojej świadomości. Dziennik jest twoją własnością i jest wyłącznie do twojego użytku - nie jest przedmiotem oceny ani wglądu pedagoga, ani nikogo innego.

W połowie semestru będziesz poproszona/poproszony o uzupełnienie i oddanie kwestionariusza autoanalizy procesu uczenia się. Jest to absolutnie kluczowe zarówno dla Ciebie jak i dla pedagoga, aby spróbować na tym etapie zrozumieć czego się nauczyłaś/nauczyłeś, czego jeszcze nie i na jakim etapie procesu jesteś - temu właśnie służy ten kwestionariusz.

Na każdych zajęciach bądź ubrany/ubrana w luźne ubranie umożliwiające pracę na podłodze. Staramy się nie nosić biżuterii, czapek, szalików, krępujących ruchy jeansów, niewygodnych butów i innych elementów garderoby utrudniających ruch sceniczny lub nadający pracy teatralnej dodatkowe nieplanowane artystycznie znaczenia.

Proszę nie wychodzić z sali bez uprzedzenia o tym pedagoga.

Proszę przybyć na zajęcia na czas, wypoczętym, odżywionym i gotowym do pracy.

Nie rozmawiamy, nie szepczemy w trakcie kiedy inni pracują na scenie bądź pedagog udziela wskazówek.

Wszyscy są proszeni o wyłączenie (na tryb bezwibracyjny) i schowanie telefonów komórkowych w trakcie zajęć. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją alarmową, która wymaga posiadania włączonego telefonu, należy o tym poinformować pedagoga przed zajęciami, włączyć tryb wibracyjny i usiąść możliwie blisko wyjścia.

Nawadnianie się jest jak najbardziej wskazane w trakcie zajęć. Jedzenie jest absolutnie zabronione. Jedz przed zajęciami, po zajęciach ale nie w trakcie zajęć.

Uwaga: zajęcia zakładają kontakt fizyczny między uczestnikami zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena

Ponieważ proces uczenia się zainicjowany na zajęciach odbywać się będzie głównie poprzez ćwiczenia wykonywane w sali - twoja obecność na nich będzie absolutnie kluczowa - zarówno jako wykonawcy zadań na scenie jak i obserwatora procesu. Oceny będą wystawiane na podstawie jakości twojej pracy jak również zaangażowania, które będziesz wykazywała/wykazywał w jej osiąganiu równolegle z twoją aktywnością w zakresie wykonywanych ćwiczeń, zadań domowych, uczestnictwa w dyskusjach i szacunku jaki będziesz okazywała/okazywał w trakcie pracy z innymi i będąc świadkiem pracy innych. Na twoją ostateczną ocenę będzie się składało:

30% ćwiczenia wykonywane na zajęciach, realizowane poza zajęciami i pokazywane na zajęciach

30% aktywność w prowadzonych dyskusjach, umiejętność współpracy z grupą i reżyserem, zaangażowanie, pomysłowość, skupienie, punktualność, obecność

40% pokaz egzaminacyjny oceniony przez komisję egzaminacyjną

Jeżeli podejdziesz do pracy w sposób profesjonalny, będziesz realizowała/realizował wszystkie zadania z zaangażowaniem i namysłem, to otrzymasz ocenę 4 dobry, bo oznacza to że jesteś w tym dobra/dobry. Jeśli twoja praca nie osiągnie tych standardów, otrzymasz ocenę 3 dostateczny lub poniżej. Jeśli realizowana przez Ciebie praca będzie na tyle pogłębiona i w zakresie prezentowanych ćwiczeń oraz technik osiągniesz sprawność i doskonałość, którą będziesz w stanie każdorazowo egzekwować w swojej pracy - możesz osiągnąć ocenę 5 (bardzo dobry) lub wyżej.

Dla kierunku aktorstwo w kwestii warunków zaliczenia przedmiotu obowiązuje zasada ...3... nieusprawiedliwionych nieobecności. Nieobecność usprawiedliwiona ma miejsce wtedy, kiedy pedagog jest poinformowany o twojej nieobecności wcześniej, przed zajęciami i się na nią zgadza. Jednakowoż każda nieobecność może mieć wpływ na wysokość oceny, ponieważ z racji charakteru realizowanych zadań teatralnych nie będzie możliwość odrobienia lub nadrobienia materiału indywidualnie co odbije się na jakości twojej pracy a tym samym wpłynie na ocenę. Punktualność i przygotowanie do zajęć ma znaczenie, ponieważ związane jest z etyką pracy aktora, którą student aktorstwa powinien rozumieć i przestrzegać. Dwa spóźnienia będą traktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)