Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat angielski II [WSL/ATL/LA2] semestr letni 2018/19
WSL ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Lektorat angielski II [WSL/ATL/LA2]
Zajęcia: semestr letni 2018/19 [2018/19-L] (zakończony)
WSL ćwiczenia [WSL-cw], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: egzamin
Prowadzący: Urszula Marciniak-Bagińska
Literatura:

j.w.

Zakres tematów:

W OPARCIU O PODRĘCZNIK GLOBAL – PRE - INTERMEDIATE, (Macmillan, 2010)

Semestr IV

1. Zajęcia wprowadzające

2. The performing arts – sztuki widowiskowe: terminologia, trendy, źródła wiedzy o wydarzeniach teatralnych

3. New & Old – Introduction (Stare i nowe – wprowadzenie)

4. Zajęcia projektowe: History: Messages from the Past

5. New & Old – 4 skills practice (Ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych)

6. Zajęcia poświęcone nauce pisania eseju literackiego

7. New & Old – Literary Texts (additional practice) - (Teksty literackie – materiał uzupełniający)

8. Podsumowanie pracy z podręcznikiem – part one (testy)

9. English songs – ćwiczenia umiejętności językowych z wykorzystaniem piosenek w języku angielskim

10. Podsumowanie pracy z podręcznikiem – part two (testy)

11. Zajęcia poświęcone English in Theatre – Video performance – discussion

12. English intonation and accent – interpretacja wybranych tekstów literatury brytyjskiej

13. Zaliczenie semestralne – pisemne

14. Zaliczenie semestralne – ustne

15. British culture – zajęcia z wykorzystaniem DVD (quiz)

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia przedmiotowe, konwersatoria, rozmowy dydaktyczne, metody aktywizujące (gry dydaktyczne, scenki sytuacyjne, piosenki), inne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu ma formę pisemną i ustną. Obejmuje bieżące prace kontrolne (ćwiczenia sprawdzające wszystkie umiejętności językowe i testy weryfikujące przyswojoną leksykę teatralną ) oraz zaliczenie końcowe na ocenę w formie egzaminu praktycznego (pisemny test wiedzy i umiejętności językowych na poziomie B2+ , wypowiedź ustna na temat specyfiki wydziału sztuki lalkarskiej oraz wybranego tematu z zakresu nauczanych treści programowych).

Warunkiem zaliczenia są: regularne uczęszczanie na zajęcia, systematyczne przygotowywanie się do zajęć oraz aktywność na zajęciach, a przede wszystkim otrzymanie oceny pozytywnej z zaliczenia końcoworocznego.

Uwagi:

Nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach w trakcie semestru bez podania istotnego powodu, potwierdzonego odpowiednim dokumentem, jest równoznaczna z niezaliczeniem przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)