Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat angielski I [WSL/ATL/LA1] semestr zimowy 2018/19
WSL ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Lektorat angielski I [WSL/ATL/LA1]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/19 [2018/19-Z] (zakończony)
WSL ćwiczenia [WSL-cw], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: zaliczenie
Prowadzący: Urszula Marciniak-Bagińska
Literatura:

1. Lindsay Clandfield, Amanda Jeffries , GLOBAL – PRE-INTERMEDIATE COURSEBOOK, Macmillan 2010

2. Rundell Michael, Macmillan English Dictionary for Advanced English Learners, Macmillan 2002

3. Mann Malcolm, Taylor-Knowles Steve, Destination B2, Macmillan 2006

Zakres tematów:

W OPARCIU O PODRĘCZNIK GLOBAL – PRE - INTERMEDIATE, Macmillan

1. Test znajomości językowej. Przedstawianie się.

2. Zajęcia wprowadzające - zapoznanie z sylabusem i wymaganiami programowymi

3. Individual & Society – Introduction (Osoba i społeczeństwo – wprowadzenie)

4. Individual & Society – 4 skills practice (Ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych)

5. Glossary of Technical Theatre Terms - słownictwo dotyczące budowy teatru (prezentacja multimedialna).

6. Zajęcia projektowe - Ethics in Daily Life

7. Eating & Drinking – Introduction (Jedzenie i picie – wprowadzenie). .

8. Eating & Drinking – 4 skills practice (Ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych)

9. Project MUSE - zasoby teatralne online.

10. Zajęcia poświęcone English in Theatre – specific vocabulary (parts of a theatre - budowa teatru - elementy sceny, zaplecza technicznego, widowni itd.)

11. Art & Music – Introduction (Sztuka i muzyka – wprowadzenie)

12. Art & Music – 4 skills practice (Ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych)

13. Acting / Directing Vocabulary – słownictwo dotyczące technik aktorskich i pracy reżysera w teatrze

14. Zajęcia poświęcone English in Theatre – Video performance - discussion

15. Zaliczenie semestralne

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia przedmiotowe, konwersatoria, rozmowy dydaktyczne, metoda aktywizująca, inne

Metody i kryteria oceniania:

- Zaliczenia śródsemestralne w formie ćwiczeń sprawdzających wszystkie umiejętności językowe oraz testy weryfikujące przyswojoną leksykę specjalistyczną (słownictwo teatralne);

- Dłuższa wypowiedź pisemna (recenzja);

- Prezentacja multimedialna na jeden z wybranych tematów: "Puppetry Art Festivals around the world", "Interesting Acting Workshops in Europe", "Puppets aroud the world"

- Obecność na zajęciach (dopuszczalna ilość nieobecności nieusprawiedliwionych: 2)

Uwagi:

Nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach w trakcie semestru bez podania istotnego powodu, potwierdzonego odpowiednim dokumentem, jest równoznaczna z niezaliczeniem przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)