Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki malarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/TM-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki malarskie
Jednostka: Kierunek TTL rok I
Grupy: Przedmioty WSL/TTL rok I sem II
Przedmitoy podstawowe TTL
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Praktyczne poznanie wybranych technik malarskich. Nauka wykorzystania różnych technik w celu realizacji elementów scenicznych.

Kształcenie świadomości i umiejętności plastycznych technologa sceny.

Pełny opis:

Semestr I i II

Realizacje oparte na wykorzystaniu techniki akwareli, techniki olejnej oraz akrylowej. Wprowadzenie w zagadnienia dotyczące podłoża malarskiego oraz różne jego zastosowania do wyżej wymienionych technik. Praca z kolorem; mieszanie farb, łączenie kolorów oraz wykorzystywanie tych umiejętności w konkretnych realizacjach. Łączenie wielu technik malarskich, łączenie i mieszanie konwencji w gotowych realizacjach.

Literatura:

1. „Techniki malarskie”, Ludvik Losos, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991

2. „O Sztuce”, E.H. Gombrich, Dom Wydawniczy Rebis, 2008

3. „Historia malarstwa” Ewa Chabińska-Ilchanka , Luba Ristujczina, Wydawnictwo Dragon, 2020

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

 Zna, rozpoznaje techniki akwareli, olejną, akrylową.

 Zna różne podłoża malarskie i potrafi je dostosować do wybranej techniki malarskiej

W zakresie umiejętności (U) student:

 Potrafi świadomie posługiwać się techniką akwareli, olejna oraz akrylową

 Potrafi realizować własne działania artystyczne w oparciu o w/w techniki

 Potrafi współdziałać i współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Gotów jest do podejmowania samodzielnych, niezależnych prac artystycznych, wykazując się przy tym:

 zbieraniem, analizowaniem i interpretowaniem informacji,

 wykorzystywanie nabytej wiedzy w procesie twórczym,

 umiejętnością kreacji artystycznej w warunkach ograniczonego dostępu do informacji

 inspirowaniem i organizowaniem procesu doskonalenia u partnerów scenicznych

Metody i kryteria oceniania:

I sem. – zaliczenie, II sem – zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Wiesław Jurkowski, Marta Rau
Prowadzący grup: Wiesław Jurkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radziewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Grzegorz Radziewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radziewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Grzegorz Radziewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radziewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Grzegorz Radziewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radziewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Grzegorz Radziewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WSL - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)