Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mała forma teatralna - projektowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/MFT-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mała forma teatralna - projektowanie
Jednostka: Kierunek TTL rok III
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok III sem VI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Nabycie umiejętności przekładania koncepcji spektaklu w formie projektów scenograficznych i kostiumowych w realizację scenicznego dzieła.

Pełny opis:

Semestr VII

Przygotowanie projektów inscenizacyjnych ( scenograficznych i kostiumowych) na bazie egzemplarza reżyserskiego, współpraca ze studentami IV roku kierunku reżyserii.

Semestr VIII

Realizacja inscenizacji małej formy teatralnej we współpracy z reżyserami IV roku, oraz z innymi realizatorami.

Literatura:

Bibliografia literatury koniecznej do zaliczenia przedmiotu powstaje po wyborze realizowanego materiału literackiego oraz kierunku interpretacyjnego, w wyniku indywidualnych prac analitycznych poprzedzających realizację sceniczną.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

Uczy się metody i sposobu wykorzystania klasycznych i współczesnych form teatru lalek oraz wykazuje się znajomością stylów i metod gry aktorskiej

T_W04

Nabiera umiejętności oraz możliwości wykorzystania i mieszania konwencji i stylów przynależnych teatrowi lalek i żywego planu w celu uzyskania współczesnej wymowy dzieła artystycznego T_W06

Poznaje problematykę związaną z technologiami stosowanymi w teatrze T_W08

Poznaje wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego T_W09

Uczy się zasad tworzenia dzieła teatralnego wykorzystując podstawową znajomość stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych

T_W11

W zakresie umiejętności (U) student potrafi:

Zadysponować wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do kreowania koncepcji artystycznych; zaprezentować wysoko rozwiniętą osobowość twórczą umożliwiającą ich tworzenie i realizację T_U01

Zrozumieć istotę konstrukcji tekstu scenariusza i możliwości jego wykorzystania w procesie budowania dzieła teatralnego z użyciem środków teatru lalek T_U02

Współdziałać i współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych, przygotowując małą formę T_U07

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

Jest gotowy do wykorzystania nabytej wiedzy w celu formułowania sądów i rozwiązywania problemów poznawczych praktycznych; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści T_K01

jest gotów do dyskusji z realizatorami T_K03

Metody i kryteria oceniania:

Sem VII - zaliczenie,

Sem VIII - egzamin

• wykonanie określonej pracy praktycznej w formie prezentacji scenicznej opracowanej koncepcji przed komisją egzaminacyjną

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL ćwiczenia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Biziuk–Brajczewska, Marta Rau
Prowadzący grup: Agata Biziuk–Brajczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL ćwiczenia warsztatowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dwulit, Marta Rau
Prowadzący grup: Artur Dwulit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia warsztatowe - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.