Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium cienia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/LC2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium cienia II
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie genezy teatru cieni oraz pokrewnych mu dziedzin sztuki tj. malarstwo, fotografia, kinematografia oraz przedstawienie zasad konstruowania klasycznych i współczesnych form, lamp i ekranów cieniowych. Prezentowany materiał wykładowy i praktyczny posłuży nam do zapoznania się z historią i problematyką cienia i zapewni studentom wiedzę z zakresu posługiwania się cieniem jako tworzywem teatralnym.

Pełny opis:

Naczelnym motywem towarzyszącym warsztatom będzie cień. Cień na przestrzeni wieków stanowił inspirację do działań w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności zarówno naukowej jak i artystycznej. Ta fascynacja cieniem pozostawiła po sobie ogromną spuściznę twórczych i naukowych dokonań.. Nabyta wiedza pomoże przybliżyć i zrozumieć naturę cienia jako bytu rzeczywistego, ale nienamacalnego. Na zajęciach będziemy zgłębiać i posługiwać się cieniem na wielu płaszczyznach. Struktura zajęć będzie miała charakter eksperymentalny. Zajęcia będą polegały na stwarzaniu sytuacji twórczych i prowokowaniu uczestników do szukania kreatywnych rozwiązań w obrębię zaproponowanej techniki. Inspiracji do działań będziemy poszukiwać w tekstach kultury i sztukach plastycznych. Uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej nabędą przede wszystkim umiejętności praktyczne z zakresu możliwości ekspresji tradycyjnego i współczesnego teatru cieni. W oparciu o wybrane tematy stworzą: story boardy (autorskich, obrazkowych scenariuszy) na bazie których, zaprojektują i wykonają formy cieniowe, a także poznają zasady budowy i użycia lamp oraz ekranów cieniowych. W efekcie powstaną autorskie, grupowe mini zdarzenia sceniczne zakończone prezentacją. W trakcie całego procesu twórczego stworzy się przestrzeń do dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Zajęcia będą miały też formę wykładów, których treść przybliży różnorodność technik i form cieniowych, nawiąże do innych dziedzin nauki i sztuki, unaoczni, że cień stanowił i stanowi istotny aspekt w wierzeniach i rytuałach, pogłębi wiedzę o formowaniu się teatru cieni w różnych krajach i regionach.

Literatura:

1. Blumenthal Eileen, Pupperty a world history, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York 2005

2. Głowacka Zuzanna Głowacka, „Sztuka Karagöza”, Teatr Lalek 2-3/2003

3. Jurkowski Henryk, Materiał jako wehikuł treści rytuału, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011

4. Keller Max, Fascynujące światło. Oświetlenie w teatrze i na estradzie, LTT Sp. z.o.o., Warszawa 2013,

5. Łabędzka-Koecher Małgorzata, Dawny teatr turecki, Pamiętnik teatralny, R. XXI, z.181, Warszawa 1972

6. Mitzner Piotr, Teatr światła i cienia, Państwowy Instytut Wydawniczy 1987

7. Platt Richard, Eyewitness Guiges. Cinema , , by Dorling Kinndersley Ltd., London1992; tłumacz. Klejn Krystyna, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997

8. Reuscha Rainer, Schattentheater cz 1 cz2 cz3, Iternationales Schatetentheater Zentrum Schwääbisch Gmünd, Germany 1997

9. Stoichita Victor I. Krótka historia cienia, 1997 przełożył Piotr Nowakowski Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych UNIVERSITAS, Wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kraków 2001

10. Wasilewska Joanna, Sztuka Orientu. Studia nad sztuką Azji, Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek; Kraków 2008

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy ( W) student:

• rozumie i zna zasady użycia form cieniowych na scenie, A_W13

• posiada wiedzę z zakresu literatury, historii i twórców teatru cieni - A_W3, A_ W6

• potrafi dokonać analizy materiału literackiego z wykorzystaniem możliwości teatru cieni.A_W7

W zakresie umiejętności (U) student:

• potrafi skonstruować formy, lampy, ekrany cieniowe A_U3

• zna zasady animacji różnych rodzajów form cieniowych potrafi je zastosować w pracy scenicznej, A_U5

• umie skonstruować wypowiedź artystyczną w technice teatru cieni A_U8

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

• potrafi nazwać i weryfikować popełniane błędy, A_K3

• rozumie pojęcie zespołowości i odpowiedzialności za proces tworzenia i prezentacji wypowiedzi artystycznej oraz potrafi tę wiedzę wykorzystać.A_K6

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji:

- ocena uczestnictwa i przygotowania do zajęć,

- ocena wykonywanych na zajęciach zadań stawianych przez prowadzącego,

- ocena efektów pracy w zespole

- zaliczenie poszczególnych etapów dydaktycznych z zakresu poznawania specyfiki teatru cieni

- przygotowanie story bordu

- skonstruowanie etiud w technice cieniowej

zaliczenie egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiszko-Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Magdalena Kiszko-Dojlidko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)