Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium cienia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/TTL/LC1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium cienia I
Jednostka: Filia w Białymstoku
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru TTL
Przedmioty WSL/TTL rok I sem I
Przedmioty WSL/TTL rok I sem II
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest

- przybliżenie genezy teatru cieni oraz pokrewnych mu dziedzin sztuki tj. malarstwo, fotografia, kinematografia

- przedstawienie zasad konstruowania klasycznych i współczesnych form, lamp i ekranów cieniowych.

- zapewnie wiedzy z zakresu posługiwania się cieniem jako tworzywem teatralnym.

- nauczenie konstruowania etiudy cieniowej

- w szczególnych warunkach mozliwe przeprowadzenie części programu w trybie onl

Pełny opis:

Naczelnym motywem będzie cień. Część zajęć będzie przeprowadzona w formiewykładów, których treść przybliży różnorodność technik i form cieniowych, nawiąże do innych pokrewnych dziedzin nauki i sztuki.

Struktura zajęć będzie miała charakter eksperymentalny:

- umożliwi kształtowanie wyobraźni

- sprowokuje sytuacje twórcze

- nakłoni uczestników do szukania kreatywnych rozwiązań w obrębię zaproponowanej techniki

- nauczy posługiwać się cieniem na wielu płaszczyznach.

Inspiracją do działań będą:

- teksty literackie,

- sztuki plastyczne,

- muzyka

- dokonania tradycyjnego i wspólczesnego teatru.

Studenci:

- nabędą umiejętności praktyczne z zakresu możliwości ekspresji tradycyjnego i współczesnego teatru cieni.

- w oparciu o wybrane tematy stworzą: story boardy , lub prezentacje

- zaprojektują i wykonają formy cieniowe

- poznają zasady budowy i użycia lamp oraz ekranów cieniowych.

- będa mogli stworzyć autorskie, mini zdarzenia sceniczne zakończone prezentacją.

W szczególnych warunkach mozliwe przeprowadzenie części programu w trybie online

Literatura:

1. Blumenthal Eileen, Pupperty a world history, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York 2005

2. Głowacka Zuzanna Głowacka, „Sztuka Karagöza”, Teatr Lalek 2-3/2003

3. Jurkowski Henryk, Materiał jako wehikuł treści rytuału, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011

4. Keller Max, Fascynujące światło. Oświetlenie w teatrze i na estradzie, LTT Sp. z.o.o., Warszawa 2013,

5. Łabędzka-Koecher Małgorzata, Dawny teatr turecki, Pamiętnik teatralny, R. XXI, z.181, Warszawa 1972

6. Mitzner Piotr, Teatr światła i cienia, Państwowy Instytut Wydawniczy 1987

7. Platt Richard, Eyewitness Guiges. Cinema , , by Dorling Kinndersley Ltd., London1992; tłumacz. Klejn Krystyna, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1997

8. Reuscha Rainer, Schattentheater cz 1 cz2 cz3, Iternationales Schatetentheater Zentrum Schwääbisch Gmünd, Germany 1997

9. Stoichita Victor I. Krótka historia cienia, 1997 przełożył Piotr Nowakowski Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych UNIVERSITAS, Wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kraków 2001

10. Wasilewska Joanna, Sztuka Orientu. Studia nad sztuką Azji, Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek; Kraków 2008

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy ( W) student:

- rozumie specyfikę teatru cieni, zna zasady użycia form cieniowych i potrafi je umiejętnie użyć w tworzeniu zdarzeń scenicznych (T_W04)

- posiada wiedzę z zakresu praktyki i teorii teatru cieni (T_W05)

- zna metody i sposoby wykorzystnia klasycznych i współczesnych form teatru cieni (T_W04)

- zna środki ekspresji z zakresu możliwości warsztatowych pokrewnych dyscyplin (T_W07)

- zna problematykę związaną z technologiami i rozwojem technologicznym w dziadzinie teatru cieni (T_W08)

W zakresie umiejętności (U) student:

- zna zasady konstrukcji scenariusza (story boardu) (T_U02)

- potrafi dokonać odpowiedniego doboru materiału plastycznego do tekstu literackiego i umiejętnie go przetransponować na potrzeby wypowiedzi scenicznej (T_U02)

- potrafi skonstruować formy, lampy, ekrany cieniowe (T_U06, T_U03)

- zna zasady animacji różnych rodzajów form i narzędzi cieniowych oraz potrafi je zastosować w pracy scenicznej, (T_U03)

- umie skonstruować formę cna poptrzeby własnej wypowiedzi artystycznej w technice teatru cieni (T_U04, T_U01, T_U06)

- wspóldziałać z innymi osobomi w ramach prac zespołowych (T_U08, T_U08)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- potrafi nazwać i weryfikować popełniane błędy (T_K02, T_K03)

- łączy zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje je w tworzeniu autorskich wypowiedzi scenicznych (T_K05)

- rozumie pojęcie zespołowości i odpowiedzialności za proces tworzenia i prezentacji wypowiedzi artystycznej oraz potrafi tę wiedzę wykorzystać. (T-K02)

Metody i kryteria oceniania:

Metoda weryfikacji:

Zaliczenie

Sposób weryfikacji:

- uczestnictwO i przygotowanie do zajęć,

- wykonywanie na zajęciach zadań stawianych przez prowadzącego,

- efektywność pracy w zespole

- zaliczenie poszczególnych etapów dydaktycznych z zakresu poznawania specyfiki teatru cieni

- wzięcie udziału w skonstruowaniu etiudy w technice cieniowej

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiszko-Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Magdalena Kiszko-Dojlidko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiszko-Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Magdalena Kiszko-Dojlidko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiszko-Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Magdalena Kiszko-Dojlidko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiszko-Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Magdalena Kiszko-Dojlidko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiszko-Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Magdalena Kiszko-Dojlidko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiszko-Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Magdalena Kiszko-Dojlidko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kiszko-Dojlidko, Marta Rau
Prowadzący grup: Magdalena Kiszko-Dojlidko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)