Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technika mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/RTL/TM-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika mowy
Jednostka: Kierunek RTL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru RTL
Przedmioty WSL/RTL rok II sem IV
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębianie umiejętności warsztatowych z zakresu zagadnień wyrazistej wymowy.

Istnieje możliwość pracy online.

Pełny opis:

1.Wykształcenie umiejętności warsztatowych z zakresu zagadnień wyrazistej wymowy:

-świadomego i umiejętnego posługiwania się głosem, polegającym na koordynacji oddechu-fonacji, emisji, rezonansu-artykulacji oraz na sprawności, poprawności wymawianiowej i wyrazistości mowy

-wrażliwości słuchowej na wypowiadane słowo: umiejętności samokontroli słuchowej oraz umiejętności korekty własnych błędów

2.Wspieranie studenta w nabywaniu i w rozwijaniu umiejętności warsztatowych oraz inspirowanie go do nieustającego rozwoju.

Literatura:

1.M.Walczak-Deleżyńska ,,Aby język giętki...Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B.Toczyskiej." Wrocław 2004.

2.D.Michałowska ,,O polskiej wymowie scenicznej", PWST, Kraków 2006.

3.B.Toczyska ,,Elementarne ćwiczenia dykcji", Gdańsk 2010

4.B.Wieczorkiewicz ,,Sztuka mówienia", Warszawa 1980

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

-zna budowę i funkcjonowanie aparatu mowy oraz umiejętnego posługiwania się głosem w wyrazistej mowie (R_W08)

- zna zasady wymowy (artykulacji, brzmienia), normy wymawianiowe oraz środki ekspresji artystycznego przekazu z zakresu wyrazistej mowy. (R_W09)

W zakresie umiejętności (U)student:

-świadomie operuje głosem, polegającym na koordynacji oddechu, fonacji, emisji, rezonansu, artykulacji oraz na poprawności, sprawności wymawianiowej i wyrazistości mowy. W zakresie różnorodnych potrzeb artystycznych student kreatywnie posługuje sie umiejętnościami warsztatowymi w obrębie świadomego operowania głosem, norm wymawianiowych oraz środków ekspresji wyrazistej mowy (R_U10)

-samodzielnie rozwija umiejętności warsztatowe(R_U09)

-posługuje się umiejętnościami warsztatowymi z zakresu wyrazistej mowy w formach prezentacji scenicznej (R_U14)

-posługuje się umiejętnościami warsztatowymi z zakresu wyrazistej mowy współdziałając z innymi osobami w ramach prac zespołowych; słucha współpracowników i wykorzystuje ich uwagi w trakcie realizacji wspólnych prac twórczych (R_U08)

W zakresie kompetencji społecznych (K )student:

-dokonuje samooceny oraz korekty własnych błędów w zakresie mowy (R_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Sem III i IV - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Cichońska, Marta Rau
Prowadzący grup: Julita Cichońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębianie umiejętności warsztatowych z zakresu zagadnień wyrazistej wymowy.

Pełny opis:

1.Wykształcenie umiejętności warsztatowych z zakresu zagadnień wyrazistej wymowy:

-świadomego i umiejętnego posługiwania się głosem, polegającym na koordynacji oddechu-fonacji, emisji, rezonansu-artykulacji oraz na sprawności, poprawności wymawianiowej i wyrazistości mowy

-wrażliwości słuchowej na wypowiadane słowo: umiejętności samokontroli słuchowej oraz umiejętności korekty własnych błędów

2.Wspieranie studenta w nabywaniu i w rozwijaniu umiejętności warsztatowych oraz inspirowanie go do nieustającego rozwoju.

Literatura:

1.M.Walczak-Deleżyńska ,,Aby język giętki...Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B.Toczyskiej." Wrocław 2004.

2.D.Michałowska ,,O polskiej wymowie scenicznej", PWST, Kraków 2006.

3.B.Toczyska ,,Elementarne ćwiczenia dykcji", Gdańsk 2010

4.B.Wieczorkiewicz ,,Sztuka mówienia", Warszawa 1980

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Cichońska, Marta Rau
Prowadzący grup: Julita Cichońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębianie umiejętności warsztatowych z zakresu zagadnień wyrazistej wymowy.

Pełny opis:

1. Ćwiczenia aparatu oddechowego.

2.Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych.

3.Ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia rezonansu.

4. Ćwiczenia usprawniające i utrwalające wymowę (artykulację, brzmienie) głosek (samogłosek, spółgłosek) oraz grup tych głosek w sylabach, logatomach, wyrazach, zdaniach.

5.Autorskie metody pracy nad usprawnianiem artykulacji.

6. Ćwiczenia z tekstem (zdania, teksty dykcyjne i literackie)

7. Ćwiczenia rozwijające środki ekspresji z zakresu wyrazistej wymowy w obrębie akcentu, intonacji, frazowania, rytmu, tempa, barwy, dynamiki głosu.

Literatura:

1.M.Walczak-Deleżyńska ,,Aby język giętki...Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B.Toczyskiej." Wrocław 2004.

2.D.Michałowska ,,O polskiej wymowie scenicznej", PWST, Kraków 2006.

3.B.Toczyska ,,Elementarne ćwiczenia dykcji", Gdańsk 2010

4.B.Wieczorkiewicz ,,Sztuka mówienia", Warszawa 1980

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Cichońska, Marta Rau
Prowadzący grup: Julita Cichońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Cichońska, Marta Rau
Prowadzący grup: Julita Cichońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.