Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współpraca ze scenografem ww

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/WzSww-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca ze scenografem ww
Jednostka: Kierunek ATL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok II sem 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta Kireunku Aktorskiego wiedzy na temat historii ubioru, od czasów prehistorycznych do mody dzisiaj.

Przestudiowanie na podstawie dwóch pozycji wydawniczych autorstwa Umberto Eco historii piękna i historii brzydoty.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta Kireunku Aktorskiego wiedzy na temat historii ubioru, od czasów prehistorycznych do mody dzisiaj.

Przestudiowanie na podstawie dwóch pozycji wydawniczych autorstwa Umberto Eco historii piękna i historii brzydoty.

Literatura:

,,Kostiumologia" - Z.Żygulski

,,Historia midy" - F.Boucher

,,Historia mody XX wieku" - G.Lehnart

,,Historia mody od krynoliny do mini" - I.Kozina

,,Moda, wielka księga ubiorów i stylów" - tłum.E.Romkowska

,,Historia piękna" - U.Eco

,,Historia brzydoty" - U.Eco

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy

K_W04 absolwent posiada wiedzę, która umożliwia mu działanie sceniczne ze świadomością kontekstu historycznego i kulturowego oraz fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji

W zakresie umiejętności

K_U08 samodzielnie formułuje krytyczne sądy na podstawie analizy, oceny i selekcji informacji, które potrafi czerpać z różnych dziedzin humanistyki dla realizacji własnych projektów twórczych

W zakresie kompetencji społecznych

K_K05 świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni;

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywny udział na zajęciach, ćwiczeniach

2 Samodzielna, aktywna i twórcza praca nad sobą

W razie zaistniałej konieczności, zajęcia mogą odbywać się drogą internetową

Dozwolone 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Halina Zalewska-Słobodzianek
Prowadzący grup: Halina Zalewska-Słobodzianek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)