Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Taniec klasyczny /ww

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/TKww-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Taniec klasyczny /ww
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 5
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

1.Poznanie podstawowych zasad techniki tańca klasycznego i współczesnego, umożliwiające osiągniecie prawidłowej postawy oraz rozwój świadomości i ruchu w przestrzeni.

2.Dokładne, stopniowe i systematyczne opanowanie ćwiczeń, służących rozwojowi i wzmocnieniu poszczególnych partii mięśni.

3.Kształtowanie koordynacji ruchowej oraz poprawa kondycji fizycznej.

4. Kreacja formy tańca klasycznego pozwalająca na zaprezentowanie wartości estetycznych i osobowości artystycznej.

5.Przygotowanie studenta do współdziałania i współpracy z innymi osobami w ramach pracy zespołowej.

Pełny opis:

1.Wybrane elementy tańca klasycznego.

2.Kształcenie umiejętności, doskonalenie sprawności ruchowej w zakresie wykonywania elementów tańca klasycznego

3.Interpretacja ruchem utworów z literatury muzycznej.

4.Umiejętność poruszania się na scenie i umiejętność pracy w zespole.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

1. Zasady tańca klasycznego, A.Waganowa

2.Szkoła tańca klasycznego, W.Kostrowicka

3.Taniec Klasyczny, M. Tarasow

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

1.Świadomość ciała, Eric N. Franklin

2.Krótki zarys historii tańca i baletu, I.Turska

3.Przewodnik baletowy, I.Turska

4.Materiały metodyczne do nauczania tańca klasycznego, W.Wiesiołłowski

5.Anatomia w tańcu, Jacqui Greene Haas

6.O kompozycji tanecznej, E. Darew

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student

- posługuje się terminologią dziedziny tańca klasycznego, zna zasady wykonywanych ćwiczeń; K_W04

- analizuje związek muzyki z ruchem; K_W04

- analizuje taniec poprzez określenie różnych cech ruchu; K_W06

- charakteryzuje formy taneczne pod względem technicznym i artystycznym: K_W11

W zakresie umiejętności student

- prezentuje prawidłową postawę ciała w ćwiczeniach tańca klasycznego przy drążku i na środku sali; K_U07

- stosuje prawidłowe pozycje rąk i nóg oraz położenia ciała (épaulement, pozy); K_U06

- wykonuje w formie rozbudowanych kombinacji:

a) wszelkiego rodzaju pliés,

b) wszystkie rodzaje battements,

c) wszystkie formy ronds de jambe,

d) złożoną formę adagio,

e) ćwiczenia z zastosowaniem półpalców,

f) różnorodne zwroty i obroty ( np. pirouettes, tours),

g) klasyczne łączniki taneczne (np. pas de bourrées, glissades, pas couru, pas tombé, pas chassé, pas de basque, flic-flack itp.),

i) różne formy allegro( małe, średnie) w kombinacjach ćwiczeń; K_U04

- operuje koordynacją muzyczno-ruchową , swobodą wykonawczą, płynnością i elegancją; K_U11

- umiejętnie i świadomie wykorzystuje własny potencjał cielesny, koryguje samodzielnie swoje błędy wykonawcze; K_U06

W zakresie kompetencji społecznych student

- wykazuje poczucie zdrowej ambicji i motywacji do stałego doskonalenia swoich umiejętności zawodowych; K_K02

- akceptuje wkład intensywnego wysiłku fizycznego w pracy zawodowej; K_K06

- kreatywnie realizuje postawione przed nim zadania artystyczne, sprawnie zapamiętuje wykonywane układy taneczne; K_K05

- uzewnętrznia radość z dokonań artystycznych poprzez zaangażowanie i entuzjazm w pracy; K_K08

- współpracuje w sposób odpowiedzialny z zespołem twórców i wykonawców; K_K02

Metody i kryteria oceniania:

VI sem - zaliczenie

Wykonanie układu tanecznego indywidualnego i grupowego

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Irina Sidoruk
Prowadzący grup: Irina Sidoruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Irina Sidoruk
Prowadzący grup: Irina Sidoruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Olesia Sheremet
Prowadzący grup: Olesia Sheremet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Olesia Sheremet
Prowadzący grup: Olesia Sheremet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Olesia Sheremet
Prowadzący grup: Olesia Sheremet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)