Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/SM-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Kierunek ATL rok IV
Grupy: Przedmioty ogólnoakademickie ATL
Przedmioty WSL/ATL/ rok IV sem 8
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu: apisanie przez studenta pracy magisterskiej, której temat wynikać będzie z indywidualnych zainteresowań studenta.

Pełny opis:

Zdobycie wiedzy w zakresie sposobu pisania pracy magisterskiej, zasad sporządzania przypisów i bibliografii, umiejętność wyszukiwania literatury przedmiotu i różnych sposobów jej wykorzystywania (cytowanie, referowanie, polemika).

Ustalanie tematów prac magisterskich oraz indywidualna praca ze studentem w zakresie wybranego tematu.

Pilotowanie postępów w pisaniu pracy magisterskiej, korygowanie błędów, akceptacja ostatecznego kształtu.

Jeśli zajdzie taka potrzeba - istnieje możliwość prowadzenia przedmiotu on-line.

Literatura:

Odmienny przy każdej pracy magisterskiej, w zależności od ustalonego tematu. Wykaz lektur znajduje się w każdej pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) absolwent:

Potrafi wynajdywać literaturę przedmiotu i korzystać z niej, K_W01

Zna zasady sporządzania przypisów i bibliografii, K_W02

Zdobywa wiedzę pozwalającą rozwinąć wybrany temat pracy magisterskiej, K_W03

W zakresie umiejętności (U) absolwent:

Definiuje wybrany temat pracy magisterskiej, potrafi stawiać tezy i udowadniać je, rozwijać temat zgodnie z przyjętym planem pracy, K_U04

Potrafi posługiwać się językiem naukowym w zakresie wymaganym przez temat pracy, K_U09

W zakresie kompetencji społecznych (K) absolwent:

Krytycznie i twórczo odnosi się do literatury przedmiotu, wyraża własne opinie (poparte pracą badawczą) i potrafi ich bronić w sposób merytoryczny, K_K01

Pracuje samodzielnie i wykazuje kreatywność, potrafiąc zarazem korzystać z rad i opieki merytorycznej promotora, K_K03, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

po VIII sem zaliczenie na podstawie dostarczonych prowadzącemu:

- bibliografii do pracy magisterskiej

- pełnego planu- spisu treści pracy magisterskiej

- I rozdziału pracy magisterskiej

po IX sem. dostarczenie prowadzącemu II rozdziału pracy magisterskiej

po X sem. – Zaliczenie, dostarczenie kompletnej pracy magisterskiej.

Weryfikacja bieżąca w trakcie kontroli postępów w pisaniu pracy

Ustny egzamin magisterski, obrona pracy magisterskiej

VIII sem – 30 godz.

IX sem. – 30 godz

X sem – 30 godz.

30 pkt.

polski

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau, Karol Suszczyński, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Kamil Kopania, Karol Suszczyński, Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kopania, Marta Rau, Karol Suszczyński, Halina Waszkiel, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Kamil Kopania, Karol Suszczyński, Halina Waszkiel, Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czołpiński, Kamil Kopania, Marta Rau, Karol Suszczyński, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Wiesław Czołpiński, Kamil Kopania, Karol Suszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Uwagi:

Od roku akademickiego 2021/2022 zmianie ulega sposób zaliczenia kolejnych semestrów na:

po VIII sem zaliczenie na podstawie dostarczonych prowadzącemu:

- bibliografii do pracy magisterskiej

- pełnego planu- spisu treści pracy magisterskiej

- I rozdziału pracy magisterskiej

po IX sem. dostarczenie prowadzącemu II rozdziału pracy magisterskiej

po X sem. – Zaliczenie, dostarczenie kompletnej pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.