Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/Psych-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Kierunek ATL rok IV
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL/ rok IV sem 7
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu psychologii, obejmującymi: rozwój psychiczny, teorie osobowości, poznawanie i spostrzeganie społeczne, pojęcie normy i patologii, przełomowe eksperymenty i badania psychologiczne. W trakcie zajęć rozwijane będą też kompetencje z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej, postawy asertywnej w relacjach z innymi, budowania osobistego dobrostanu w oparciu o badania w nurcie psychologii pozytywnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Zimbardo, Ph.G., Gerrig, R.J. (2012) Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

- Achor S. (2022) Przewaga szczęścia. W jaki sposób pozytywne nastawienie napędza sukcesy zawodowe i osobiste, Studio Emka.

Literatura dodatkowa:

- Aronson E. (2005) Człowiek istota społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Kolemba, M (2015) Skuteczna komunikacja interpersonalna. Asertywne wyrażanie krytyki jako praktyczna forma efektywnego komunikowania się. General and Professional Education, p. 28-33.

- Mietzel G. (2013) Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk: GWP.

- Strelau J., Doliński D. (2008) Psychologia, Tom 1, Gdańsk: GWP.

- Strelau J., Doliński D. (2008) Psychologia, Tom 2, Gdańsk: GWP.

- Stewart J. (red.) 2003 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

- Tokarz M. (2006) Argumantacja Perswazja Manipulacja, Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, GWP

- Wojciszke B. (2006) Człowiek wśród ludzi – zarys psychologii społecznej, Warszawa: Scholar.

Efekty uczenia się:

Student:

- Posiada wiedzę podstawową wiedzę z zakresu psychologii dotyczącą mechanizmów, identyfikacji oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych.

- Zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi. Przyjmując postawę asertywną w relacjach z innymi potrafi skutecznie budować relacje z innymi dbając o swój dobrostan.

- Jest w stanie skutecznie komunikować się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie. Potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja, praca w grupach, prezentacja, analiza przypadku, mini wykład.

Zaliczenie na podstawie pracy w trakcie zajęć i wyniku testu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu psychologii, obejmującymi: rozwój psychiczny, teorie osobowości, poznawanie i spostrzeganie społeczne, pojęcie normy i patologii, przełomowe eksperymenty i badania psychologiczne. W trakcie zajęć rozwijane będą też kompetencje z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej, postawy asertywnej w relacjach z innymi, budowania osobistego dobrostanu w oparciu o badania w nurcie psychologii pozytywnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Zimbardo, Ph.G., Gerrig, R.J. (2012) Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

- Achor S. (2022) Przewaga szczęścia. W jaki sposób pozytywne nastawienie napędza sukcesy zawodowe i osobiste, Studio Emka.

Literatura dodatkowa:

- Aronson E. (2005) Człowiek istota społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Kolemba, M (2015) Skuteczna komunikacja interpersonalna. Asertywne wyrażanie krytyki jako praktyczna forma efektywnego komunikowania się. General and Professional Education, p. 28-33.

- Mietzel G. (2013) Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk: GWP.

- Strelau J., Doliński D. (2008) Psychologia, Tom 1, Gdańsk: GWP.

- Strelau J., Doliński D. (2008) Psychologia, Tom 2, Gdańsk: GWP.

- Stewart J. (red.) 2003 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

- Tokarz M. (2006) Argumantacja Perswazja Manipulacja, Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, GWP

- Wojciszke B. (2006) Człowiek wśród ludzi – zarys psychologii społecznej, Warszawa: Scholar.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba, Marta Rau
Prowadzący grup: Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu psychologii, obejmującymi: rozwój psychiczny, teorie osobowości, poznawanie i spostrzeganie społeczne, pojęcie normy i patologii, przełomowe eksperymenty i badania psychologiczne. W trakcie zajęć rozwijane będą też kompetencje z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej, postawy asertywnej w relacjach z innymi, budowania osobistego dobrostanu w oparciu o badania w nurcie psychologii pozytywnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Zimbardo, Ph.G., Gerrig, R.J. (2012) Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

- Achor S. (2022) Przewaga szczęścia. W jaki sposób pozytywne nastawienie napędza sukcesy zawodowe i osobiste, Studio Emka.

Literatura dodatkowa:

- Aronson E. (2005) Człowiek istota społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Kolemba, M (2015) Skuteczna komunikacja interpersonalna. Asertywne wyrażanie krytyki jako praktyczna forma efektywnego komunikowania się. General and Professional Education, p. 28-33.

- Mietzel G. (2013) Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk: GWP.

- Strelau J., Doliński D. (2008) Psychologia, Tom 1, Gdańsk: GWP.

- Strelau J., Doliński D. (2008) Psychologia, Tom 2, Gdańsk: GWP.

- Stewart J. (red.) 2003 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,

- Tokarz M. (2006) Argumantacja Perswazja Manipulacja, Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk, GWP

- Wojciszke B. (2006) Człowiek wśród ludzi – zarys psychologii społecznej, Warszawa: Scholar.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)