Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat impostacyjny /ww

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/ICI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat impostacyjny /ww
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 5
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Warsztat impostacyjny jest procesem trwającym dwa semestry. Jego celem jest doskonalenie umiejętności nabytych na poprzednich etapach studiów z zakresu kształtowania prawidłowych nawyków związanych z pracą z głosem.

Zajęcia mają na celu uwalnianie głosu z zastosowaniem technik relaksacyjnych, oddechowych, ćwiczeń fizycznych opartych na zadaniu aktorskim. Ważnym elementem w pracy nad aparatem głosowym są zadania pobudzające wrażliwość, wyobraźnię podczas działania scenicznego. Proces uwalniania głosu wymaga ogromnej cierpliwości, skupienia, ciągłej praktyki, prób, popełniania błędów i wyciągania wniosków. Dopiero kiedy podejmiemy działania, które pozwolą nam panować nad swoim ciałem, oddechem, intelektem i połączymy te elementy, zaczniemy świadomie używać swojego głosu w konstruowaniu postaci scenicznej.

Pełny opis:

- Ćwiczenia pomagające w usuwaniu mentalnych i fizycznych napięć w ciele w poszukiwaniu naturalnego głosu

- Ćwiczenia rozluźniające i oddechowe.

- Wzmacnianie i uelastycznianie głosu.

- Łączenie głosu z impulsem emocjonalnym.

- Poszukiwanie integralności głosu i ciała.

- Poszukiwanie głosu w procesie budowania postaci scenicznej.

- Trening wyobraźni twórczej w pracy nad głosem.

Literatura:

K. Linklater „Uwolnij swój głos”- PWST, 2013 Kraków

I.Jeżowska, S.Chomiak KinEmission, Koncepcja treningowa wspomagająca wyzwalanie głosu, AST w Krakowie Filia we Wrocławiu, 2020 Wrocław

H. Zielińska – Kształcenie głosu.WM POLIHYMNIA, Lublin 2002

B. Tarasiewicz - Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. WPN UNIVERSITAS, Kraków 2006

D. Kędzior - Technika Alexandra, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 1993

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

A_W7 - wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji między

teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także

wykorzystuje tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego;

W zakresie umiejętności (U) student:

A_U5 - posiada wyspecjalizowane umiejętności zawodowe w aspekcie

rzemieślniczym oraz twórczym;

A_U9 - opanował efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych,

które umożliwiają ich ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę;

W zakresie kompetencji społecznej(K) student :

A_K1 - umie podejmować samodzielne, niezależne prace, wykazując się przy

tym:

- zbieraniem, analizowaniem i interpretowaniem informacji,

- rozwijaniem idei i formułowaniem krytycznej argumentacji,

wewnętrzną motywacją i własną organizacją pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane są:

- zaangażowanie,

- kreatywność,

- przygotowanie do zajęć,

- samodzielna praca,

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

W przypadku dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych student nie otrzymuje zaliczenia.

W przypadku nieobecności student we własnym zakresie powinien nadrobić zaległości i materiał przepracowany na zajęciach.

Jeżeli student w wyniku złej sytuacji zdrowotnej, bądź innego zdarzania losowego nie może uczestniczyć w zajęciach, a jego nieobecności powodują duże zaległości w programie nauczania to prowadzący nie ma podstaw do zaliczenia przedmiotu.

Semestr V

Podsumowanie efektów kształcenia, wspólna rozmowa i wnioski, które mogą ułatwić skuteczną pracę nad głosem

VI zaliczenie

Analiza pracy studentów na podstawie ich aktywności i pracy samodzielnej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Dominiak, Marta Rau
Prowadzący grup: Kamil Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarmoszuk, Marta Rau
Prowadzący grup: Michał Jarmoszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)