Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Improwizacje w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/I-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Improwizacje w języku angielskim
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

1. Umiejętność świadomego działania w improwizacji

2. Umiejętność utrzymania ciała aktora w gotowości scenicznej

3. Umiejętność zastosowania improwizacji w spektaklu teatralnym

Możliwość prowadzenia przedmiotu w trybie zdalnym/online

Pełny opis:

Semestr V

Podczas zajęć realizowane sa ćwiczenia zwiazane z takimi zagadnieniami, jak:

- podstawy techniki improwizacji meisnerowskiej (partner jako podstawowy punkt odniesienia, repetycja jako źródło komunikowania się)

- improwizowanie podstawowych zagadnień aktorskich dotyczacych w byciu ,tu i teraz’

Semestr VI

Podczas zajęć realizowane sa ćwiczenia zwiazane z takimi zagadnieniami, jak:

- odgrywanie scenariusza według techniki improwizacji meisnerowskiej

- realizacja celu scen według techniki improwizacji

Literatura:

Sanford Meisner on Acting, Sanford Meisner & Dennis Longwell

Respect for Acting, Uta Hagen with Haskel Frankel

True and False: Heresy and Common Sense for the Actor, David Mamet

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- definiuje pojęcie meisnerowskiej improwizacji teatralnej (K_W02)

- rozpoznaje i nazywa cechy charakterystyczne improwizacji teatralnej (K_W06, K_W11)

W zakresie umiejętności (U) student:

- stosuje techniki improwizacji teatralnej w pracy nad rola (K_U01)

- wybiera i dostosowuje odpowiednie techniki improwizacyjne do postawionego zadania (K_U03, K_U04)

- pracuje w zespole (K_U05)

- posługuje się językiem obcym (K_U10)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- jest wrażliwy i uważny wobec partnera (K_K02, K_K08)

- wykazuje kreatywność w realizacji powierzonych zadań (K_K05, K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- pokazy zaliczeniowe (etiuda improwizacyjna)

Kryteria oceniania:

- V sem. - Zaliczenie

- VI sem. - Zaliczenie

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spelnienie wszystkich wymogow zaliczenia. Materiał przerabiany podczas nieobecności studenta, niezależnie od tego czy ta nieobecność jest usprawiedliwiona czy nie, należy do obowiązków studenta, w związku z czym student musi nadrobić ten materiał we własnym zakresie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mickiewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Magdalena Mickiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mickiewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Magdalena Mickiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mickiewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Magdalena Mickiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mickiewicz, Marta Rau
Prowadzący grup: Magdalena Mickiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.