Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowa lalek z elementami projektowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/BLZEP-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa lalek z elementami projektowania
Jednostka: Kierunek ATL rok II
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok II sem 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Praktyczne poznanie technik lalkowych od projektu po wykonanie wybranej lalki, maski.

Kształcenie świadomości reżysera teatru lalek.

Pełny opis:

Rok II, Semestr III i IV

Projektowanie i wykonanie lalek z technik klasycznych oraz maski teatralnej

Literatura:

1. H. Jurkowski "Métamorphoses"

2. H. Jurkowski "Dzieje teatru lalek", I-III (techniki lalkarskie)

1. H. Sych „Tajemnica Teatru Lalek”

2. J. Jenson "The works"

3. J. Malik "Świat lalek"

4. Les marionnettes (album)

5. Współczesny teatr lalek (album)

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

definiuje plastyczny wyraz, stylistycznie jednorodny lub różnorodny, do własnych działań artystycznych (SATL_W03);

rozumie wyraz plastyczny, rozumie konwencję w takich dziedzinach sztuki jak malarstwo czy rzeźba; inspiruje się nimi (SATL_W03);

zna techniki i technologie materiałów wykorzystywane w sztuce lalkarskiej (SATL_W05)

W zakresie umiejętności (U) student:

rzeźbi głowy, formy lalkowe w glinie, styropianie, plastelinie; konstruuje z tego większe formy (SATL_U03);

projektuje i wykonuje lalkę, formę przestrzenną w oparciu o wiedzę praktyczną jaką nabył na zajęciach (SATL_U04, SATL_U02)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

efektywnie wykorzystuje wyobraźnię; jest twórczy i kreatywny (K_K05);

Metody i kryteria oceniania:

III i IV semestr - Zaliczenie

Ocena projektów i wykonanych lalek

II rok - 60 godz.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Martyna Stepan-Dworakowska
Prowadzący grup: Martyna Stepan-Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Martyna Stepan-Dworakowska
Prowadzący grup: Martyna Stepan-Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Martyna Stepan-Dworakowska
Prowadzący grup: Martyna Stepan-Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Martyna Stepan-Dworakowska
Prowadzący grup: Martyna Stepan-Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)