Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arteterapia dla zagrożonych wykluczeniem społecznym/ww

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSL/ATL/AZWSww Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Arteterapia dla zagrożonych wykluczeniem społecznym/ww
Jednostka: Kierunek ATL rok III
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru ATL
Przedmioty WSL/ATL rok III sem 5
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy i praktyki z zakresu arteterapii dla zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pełny opis:

• Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o arteterapii, a w szczególności arteterapii przez teatr dla osób i społeczności zagrożonych wykluczeniem.

• Wskazanie na możliwości wykorzystania technik teatralnych w pracy arteterapeutycznej.

• Przekazanie informacji na temat istniejących instytucji, a także indywidualnych twórców zajmujących się zagadnieniem.

• Ćwiczenie praktycznych umiejętności pracy warsztatowej w obrębie grupy studentów.

Literatura:

1. red. Ewelina Godlewska-Byliniak i Justyna Lipko-Konieczna -

Odzyskiwanie Obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie

2. Augusto Boal - Gry dla aktorów i nieaktorów.

3. Patrycja Bartoszak - Teatroterapia. Teatr jako metoda terapeutyczna.

4. red. Irena Jajte-Lewkowicz, Joanna Michałowska i Agnieszka Piasecka -

Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy (W) student:

- posiada podstawową znajomość trendów stosowanych w arteterapii w Polsce i na świecie; poszerza zakres tej wiedzy poprzez indywidualną pracę i poszukiwania (SAD_W01)

- zna i rozumie metody pracy właściwe dla aktora arteterapeuty oraz kierunki ich rozwoju (SAD_W02)

- ma wiedzę z zakresu technicznych oraz artystycznych środków warsztatu aktora arteterapeuty niezbędną do realizacji własnych projektów artystycznych (SAD_W03)

- w pogłębionym stopniu zna i rozumie teorie naukowe właściwe dla arteterapii oraz kierunki ich rozwoju (K_W04)

W zakresie umiejętności (U) student:

- analizuje dowolną sytuację społeczną związaną z wykluczeniem pod kątem możliwości przystosowania metod pracy do zaistniałej sytuacji (SAD_U01)

- doskonali poprzez samodzielną pracę umiejętności warsztatowe z zakresu arteterapii w celu podniesienia skuteczności wykonywanych działań (SAD_U03)

- dostosowuje techniki pracy do różnorodnych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym (K_U03)

- działa na rzecz grupy zagrożonej społecznym wykluczeniem, także pełniąc w niej wiodącą rolę; dąży do osiągnięcia porozumienia w sprawie

wypracowania wspólnego kierunku pracy; jest gotowy podjąć polemikę ze współtwórcami (K_U05)

W zakresie kompetencji społecznych (K) student:

- działa z zachowaniem wszelkich zasad etyki obowiązujących w środowisku osób dotkniętych zagrożeniem wykluczenia społecznego wykorzystując nabyte kompetencje (SAD_K01)

- świadomie korzysta w pracy twórczej z zasobów własnej energii, intuicji, emocji i wyobraźni (K_K05)

- analizuje i wyciąga wnioski z przeprowadzanych działań artetrapeutycznych w społecznym, naukowym i etycznym aspekcie (K_K10)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności w zajęciach oraz samodzielnie przeprowadzonych zajęć symulowanych w obrębie grupy.

Możliwe zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach przeprowadzanych metodą online.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu arteterapii dla zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pełny opis:

Z problematyką przedmiotu studenci zapoznają się zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i w praktyce. W części teoretycznej zostaną omówione metody pracy oraz sposoby motywacji społeczności zagrożonych wykluczeniem. Zaprezentowane zostaną metody terapii poprzez sztukę oraz korzyści płynące z ich praktycznego zastosowania. W ramach "dobrych praktyk" adepci sztuki poznają prace i lokalizację działających na świecie organizacji oraz indywidualnych artystów zajmujących się problemem. Studenci zapoznają się z przedmiotowymi publikacjami oraz filmami. W ramach zajęć odbędzie się także spotkanie z lokalnie działającą organizacją lub indywidualnym twórcą działającym w rzeczonej dziedzinie.

Literatura:

1. Wita Szulc - Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki.

2. Tomasz Rudowski - Arteterapia. Inspiracje i wartości.

3. Ewelina Konieczna - Arteterapia w teorii i praktyce.

4. Augusto Boal - Gry dla aktorów i nieaktorów.

5. Patrycja Bartoszak - Teatroterapia. Teatr jako metoda terapeutyczna.

6. red. Irena Jajte-Lewkowicz, Joanna Michałowska i Agnieszka Piasecka - Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu arteterapii dla zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pełny opis:

W ramach zajęć zostanie zaproszona do współpracy grupa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, składająca się z niepełnosprawnych intelektualnie, z którą studenci będą mieli okazję zastosować w praktyce poznane metody pracy.

Literatura:

1. Wita Szulc - Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki.

2. Tomasz Rudowski - Arteterapia. Inspiracje i wartości.

3. Ewelina Konieczna - Arteterapia w teorii i praktyce.

4. Augusto Boal - Gry dla aktorów i nieaktorów.

5. Patrycja Bartoszak - Teatroterapia. Teatr jako metoda terapeutyczna.

6. red. Irena Jajte-Lewkowicz, Joanna Michałowska i Agnieszka Piasecka - Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu arteterapii dla zagrożonych wykluczeniem społecznym

Pełny opis:

• Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o arteterapii, a w szczególności arteterapii przez teatr dla osób i społeczności zagrożonych wykluczeniem.

• Wskazanie na możliwości wykorzystania technik teatralnych w pracy arteterapeutycznej.

• Przekazanie informacji na temat istniejących instytucji, a także indywidualnych twórców zajmujących się zagadnieniem.

• Ćwiczenie praktycznych umiejętności pracy warsztatowej w obrębie grupy.

Literatura:

1. Wita Szulc - Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki.

2. Tomasz Rudowski - Arteterapia. Inspiracje i wartości.

3. Ewelina Konieczna - Arteterapia w teorii i praktyce.

4. Augusto Boal - Gry dla aktorów i nieaktorów.

5. Patrycja Bartoszak - Teatroterapia. Teatr jako metoda terapeutyczna.

6. red. Irena Jajte-Lewkowicz, Joanna Michałowska i Agnieszka Piasecka - Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WSL - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rau, Karol Smaczny
Prowadzący grup: Karol Smaczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WSL - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.