Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tutorat proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/WW/Tp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tutorat proseminarium
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty praktyczne
Przedmioty WR rok IV sem. 8
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego poszukiwania i zgłębiania wiedzy dotyczącej nurtujących go zagadnień. Tutorat jest najbardziej indywidualną formą studiowania.

Pełny opis:

Istotą zajęć jest poszukiwanie przez studentów tematów związanych z ich zainteresowaniami naukowo- artystycznymi. A następnie opracowywanie i zgłębianie tych tematów.

Zakres poszczególnych tematów:

Wybór tematu.

Konsultacje z tutorem.

Sprecyzowanie tez i hipotez bądź scenariusza lub treatmentu.

Zebranie bibliografii.

Przygotowanie prezentacji.

Literatura:

Jest za każdym razem uzależniona od tematu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Porządkowanie wiedzy na temat wybranego zagadnienia.KW_01 KW_02 K_W 08 KW_09 KW_10 KW

2.Wyjaśnić zasady funkcjonowania zjawisk w obrębie wybranegozagadnienia. KW_01 KW_02 K_W 08 KW_09 KW_10 KW

3. Umieć pokazać ewolucję zachodzącą w danym zagadnieniu. KW_01 KW_02K_W 08 KW_09 KW_10 KW

Umiejętności

4.Posługiwanie się pojęciami, ujęciami i paradygmatami badawczymi w opisie opracowywanych zagadnień.K_U 01 K_U02 K_U 03

5.Wyszukiwać i posługiwać się literaturą badawczą dotyczącą wybranego zagadnienia.K_U 01 K_U02 K_U 03

6..Umiejętność przygotowania i wygłaszania prezentacji.K_W 08 KW_09 KW_10K_U 01 K_U02 K_U 03

Kompetencje

6.Weryfikowanie tez zaczerpniętych z literatury.K_K01 K_K02

7 Konstruować argumenty w dyskusji z tutorem..K_K01 K_K02

8.Bronić własnych przekonań.K_K01 K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie i przedstawienie ustnej prezentacji.Ocenie podlega także całokształt pracy w semestrze w zakresie opracowania i analizy wybranego tematu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR - dydaktyka - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)