Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/SD-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok V sem. 9
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej i jej obrony.

Student powinien uzyskać akceptację dziekana tematu i promotora pracy magisterskiej. Promotor akceptuje konspekt, poszczególne etapy pracy i przedłożoną całość. Promotor wyraża opinię na temat pracy magisterskiej w formie pisemnej.

Efekty uczenia się:

K_U17 wypowiadać się w formie pisemnej (referat, esej, dysertacja naukowa, praca magisterska) na tematy teatralne, filmowe i literackie, jak i ustnej (eksplikacja koncepcji artystycznej przed zespołem teatralnym, dyrektorem teatru, wystąpienia publiczne na tematy teatralne)

K_U16 stosować efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę

K_U18 posługiwać się językiem obcym w zakresie tematyki teatralnej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_K09 wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej

Metody i kryteria oceniania:

konsultacje

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Adamczyk, Mateusz Bednarkiewicz, Jarosław Kilian, Maja Kleczewska-Kondrat, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz, Jarosław Kilian, Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bednarkiewicz, Piotr Gruszczyński, Jarosław Kilian, Maja Kleczewska-Kondrat, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz, Piotr Gruszczyński, Jarosław Kilian, Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk, Mateusz Bednarkiewicz, Jarosław Kilian, Marta Miłoszewska, Piotr Olkusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk, Mateusz Bednarkiewicz, Piotr Gruszczyński, Jarosław Kilian, Maja Kleczewska-Kondrat, Marta Miłoszewska, Krzysztof Mrowcewicz, Piotr Olkusz, Halina Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Mateusz Bednarkiewicz, Piotr Gruszczyński, Jarosław Kilian, Maja Kleczewska-Kondrat, Marta Miłoszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR - dydaktyka - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)