Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gra aktorska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PR/GrAkt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gra aktorska
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok I sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Relacja reżyser- aktor i między aktorami

Gra aktorska jako proces twórczy, studium prawdy, opowiadania historii wykorzystujący aktora, jego wrażliwość , umiejętności nie naruszając jego natury, nie zmieniając go wbrew jego woli, a rozwijając go. Zabawa a nie przymus. Próba a nie gotowe rozwiązania. Wrażliwość i uwaga poświęcona aktorom, umiejętne i delikatne prowadzenie ich w celu opowiedzenia własnej historii.

Warsztat

Pełny opis:

Wyczulenie na to co się dzieje z aktorem i człowiekiem. Wyrobienie słuchu i uwagi, żeby być z aktorem i rozumieć aktora i na tej podstawie móc go prowadzić. Uczenie relacji pracy z aktorem- na czym ona polega.

Zapoznać studentów z istotą sztuki aktorskiej, której celem jest uzyskanie wiarygodnego dla widza synchronu werbalnej i niewerbalnej ekspresji. Przekazać podstawy dialogu w określonym działaniu.

Literatura:

Dramat polski i obcy

Efekty uczenia się:

K_U08 posługiwać się metodami improwizacji teatralnej oraz zastosować je w pracy z aktorem i we własnym procesie twórczym

K_U10 zbudować zdarzenie teatralne, pozawerbalną strukturę konfliktu, określić działanie postaci, stosować wiedzę z zakresu konstruowania roli do prawidłowego budowania relacji interpersonalnych i napięć dramatycznych, opowiedzieć historię, używać czytelnych znaków scenicznych

K_U15 precyzyjnie formułować i stawiać zadania aktorskie, posługując się wiedzą na temat prowadzenia aktora i wykorzystywać metody K. Stanisławskiego, M. Czechowa, L. Strasberga, itd. w różnych gatunkach i typach teatru

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-07
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Teresa Krzyżanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Teresa Krzyżanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR praktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Teresa Krzyżanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR praktyka - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Teresa Krzyżanowska
Prowadzący grup: Teresa Krzyżanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR praktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Teresa Krzyżanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR praktyka - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Wojciech Pszoniak
Prowadzący grup: Wojciech Pszoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR praktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Wojciech Pszoniak
Prowadzący grup: Jarosław Kilian, Wojciech Pszoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Wojciech Pszoniak
Prowadzący grup: Wojciech Pszoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR praktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Wojciech Pszoniak
Prowadzący grup: Wojciech Pszoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Izabela Kuna, Wojciech Pszoniak
Prowadzący grup: Izabela Kuna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zapoznać studentów z istotą sztuki aktorskiej, której celem jest uzyskanie wiarygodnego dla widza synchronu werbalnej i niewerbalnej ekspresji. Przekazać podstawy dialogu w określonym działaniu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)