Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Film. Sztuka obrazu filmowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PR/FSO-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Film. Sztuka obrazu filmowego
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Podstawą do rozpoczęcia tych zajęć jest bezwarunkowe zaliczenie pierwszego roku studiów na wydziale reżyserii.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy reżysera w zakresie działań jakie stoją przed reżyserem teatru telewizji. Powinien umieć rozwiązywać zadania inscenizacyjne stojące przed realizatorem teatru telewizji, zapoznać się z terminologią i nomenklaturą filmową i telewizyjną ,opanować podstawy pracy w grupie zdjęciowej, wykonać szereg ćwiczeń zdjęciowych i montażowych pozwalających na praktyczne rozwiazywanie problemów .Poznać podstawy teorii sztuki filmowej i aktualny stan techniki zdjęciowej ,oświetleniowej i dźwiękowej.

Literatura:

Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1. Podstawowa:

Mark Simon „Storyboard w sztuce filmowej”

2. Uzupełniająca:

Patti Belantoni „Jeśli to fiolet to ktoś umrze- teoria koloru w filmie”

1. Sergiusz Eisenstein „Nieobojętna przyroda”

2. Daniel Arijon „Gramatyka języka filmowego”

3. David Bordwell, Kristin Thompson „Sztuka filmowa”

4. Andrzej Wajda „Powtórka z całości”

5. Maciej Wojtyszko „Krótki zarys męki twórczej”

6. Mark Simon „Storyboard. Ruch w sztuce filmowej”

7. Linda Aronson “Scenariusz na miarę XXI wieku”

8. Syd Field Rolf Rilla „Pisanie scenariusza filmowego”

Efekty uczenia się:

K_U14 reżyserować małe formy filmowe i telewizyjne, posługując się znajomością technik narracji filmowej, ciągłości montażowej, stylu i metod kręcenia zdjęć, organizacji planu dźwiękowego, komponowania obrazu filmowego, montażu obrazu i dźwięku przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych

K_U16 stosować efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę

K_U09 formułować w czytelny sposób i stawiać zadania artystyczne współtwórcom i ekipie technicznej; ocenić poszczególne etapy pracy, aby nadać im zaplanowany kierunek artystyczny

K_U07 konstruować i realizować oryginalną, indywidualną, czytelną wypowiedź twórczą (przedstawienie teatralne, słuchowisko radiowe, mała forma filmowa i telewizyjna, video-art), zgodną z własną hierarchią wartości i subiektywnym postrzeganiem świata, używając niebanalnej formy; stworzyć własny język teatralny

K_K05 rozstrzygania problemów i prowadzenia negocjacji w sytuacji sprzeczności racji artystycznych, technicznych i finansowych

K_U04 skonstruować scenariusz, dokonać adaptacji dzieła literackiego, napisać utwór dramatyczny – zgodnie z regułami dramaturgicznymi, przekształcając je na język teatru, filmu, telewizji, radia

Praktyki zawodowe:

Wszystkie tematy realizowane metodą wprowadzenie-wykonanie ćwiczenia-omówienie. W efekcie na zakończenie tegorocznych ćwiczeń studenci realizują etiudę filmową na zadany temat.

Zakres poszczególnych tematów:

1.Wyznaczanie pozycji otwierającej

2.Wizualne przejścia między scenami

3Plany filmowe.

4.Wyznaczanie pozycji aktora i kamery

5.Ujęcie wiodące (master-shoot)

6.Oś kontaktu

7Kompozycja obrazu filmowego

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Maciej Wojtyszko
Prowadzący grup: Maciej Wojtyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie + egzamin
WR seminarium - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR seminarium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Adamczyk, Grzegorz Kędzierski, Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk, Monika Czajkowska, Grzegorz Kędzierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie + egzamin
WR seminarium - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Adamczyk, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenie
Skrócony opis:

Podstawą do rozpoczęcia tych zajęć jest bezwarunkowe zaliczenie pierwszego roku studiów na wydziale reżyserii.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy reżysera w zakresie działań jakie stoją przed reżyserem teatru telewizji. Powinien umieć rozwiązywać zadania inscenizacyjne stojące przed realizatorem teatru telewizji, zapoznać się z terminologią i nomenklaturą filmową i telewizyjną ,opanować podstawy pracy w grupie zdjęciowej, wykonać szereg ćwiczeń zdjęciowych i montażowych pozwalających na praktyczne rozwiazywanie problemów .Poznać podstawy teorii sztuki filmowej i aktualny stan techniki zdjęciowej ,oświetleniowej i dźwiękowej.

Literatura:

1. Sergiusz Eisenstein „Nieobojętna przyroda”

2. Daniel Arijon „Gramatyka języka filmowego”

3. David Bordwell, Kristin Thompson „Sztuka filmowa”

4. Uzupełniająca: Andrzej Wajda „Powtórka z całości”

5. Maciej Wojtyszko „Krótki zarys męki twórczej”

6. Mark Simon „Storyboard. Ruch w sztuce filmowej”

7. Linda Aronson “Scenariusz na miarę XXI wieku”

8. Syd Field Rolf Rilla „Pisanie scenariusza filmowego”

Uwagi:

Wszystkie tematy realizowane metodą wprowadzenie-wykonanie ćwiczenia-omówienie. W efekcie na zakończenie tegorocznych ćwiczeń studenci realizują etiudę filmową na zadany temat.

Zakres poszczególnych tematów:

1.Wyznaczanie pozycji otwierającej

2.Wizualne przejścia między scenami

3Plany filmowe.

4.Wyznaczanie pozycji aktora i kamery

5.Ujęcie wiodące (master-shoot)

6.Oś kontaktu

7Kompozycja obrazu filmowego

8.Scenopis obrazkowy

9. Światło i ruch

10.Rodzaje narracji

11Rodzaje montażu

12Montaż wewnątrz kadrowy

13 Montaż dźwięku

12 Praca z większą ilością kamer.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Adamczyk, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Adamczyk, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenie
Skrócony opis:

Podstawą do rozpoczęcia tych zajęć jest bezwarunkowe zaliczenie pierwszego roku studiów na wydziale reżyserii.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy reżysera w zakresie działań jakie stoją przed reżyserem teatru telewizji. Powinien umieć rozwiązywać zadania inscenizacyjne stojące przed realizatorem teatru telewizji, zapoznać się z terminologią i nomenklaturą filmową i telewizyjną ,opanować podstawy pracy w grupie zdjęciowej, wykonać szereg ćwiczeń zdjęciowych i montażowych pozwalających na praktyczne rozwiazywanie problemów .Poznać podstawy teorii sztuki filmowej i aktualny stan techniki zdjęciowej ,oświetleniowej i dźwiękowej.

Literatura:

1. Sergiusz Eisenstein „Nieobojętna przyroda”

2. Daniel Arijon „Gramatyka języka filmowego”

3. David Bordwell, Kristin Thompson „Sztuka filmowa”

4. Uzupełniająca: Andrzej Wajda „Powtórka z całości”

5. Maciej Wojtyszko „Krótki zarys męki twórczej”

6. Mark Simon „Storyboard. Ruch w sztuce filmowej”

7. Linda Aronson “Scenariusz na miarę XXI wieku”

8. Syd Field Rolf Rilla „Pisanie scenariusza filmowego”

Uwagi:

Wszystkie tematy realizowane metodą wprowadzenie-wykonanie ćwiczenia-omówienie. W efekcie na zakończenie tegorocznych ćwiczeń studenci realizują etiudę filmową na zadany temat.

Zakres poszczególnych tematów:

1.Wyznaczanie pozycji otwierającej

2.Wizualne przejścia między scenami

3Plany filmowe.

4.Wyznaczanie pozycji aktora i kamery

5.Ujęcie wiodące (master-shoot)

6.Oś kontaktu

7Kompozycja obrazu filmowego

8.Scenopis obrazkowy

9. Światło i ruch

10.Rodzaje narracji

11Rodzaje montażu

12Montaż wewnątrz kadrowy

13 Montaż dźwięku

12 Praca z większą ilością kamer.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Adamczyk, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Wojciech Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Adamczyk, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)