Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia postaci dramatu II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PPD-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia postaci dramatu II
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Eichelberger, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Wojciech Eichelberger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Marek Wilkirski
Prowadzący grup: Marek Wilkirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Eichelberger, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Wojciech Eichelberger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Eichelberger, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Wojciech Eichelberger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest jest przekazanie studentom umiejętności prowadzenia analizy tekstu dramatycznego z zastosowaniem wiedzy socjologicznej i psychologicznej, czyli umiejętności przeprowadzenia psychospołecznej analizy tekstu i dołączenie takiej analizy do wielu innych analiz, które reżyser powinien przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy z aktorami.

Pełny opis:

Rozpatrywanie dramatu z uwzględnieniem tych dwu punktów widzenia ma też zastosowanie podczas samej pracy nad spektaklem, w czasie prób, ponieważ polepszyć może współpracę z aktorami. Uwzględnienie przez reżysera psychospołecznego punktu widzenia ułatwi osiągnięcie przewidzianego przez niego efektu i może poprawić sam proces współpracy z aktorem i cala grupą. Idąc jeszcze dalej zajęcia mają na celu poszerzenie perspektywy poznawczej w kategoriach psychologicznych i społecznych.

Literatura:

Teoria kształtowania się charakteru na podstawie dramatów Martina McDonagha oraz tych wskazanych przez wykładowców seminarium reżyserskiego

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Eichelberger, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Wojciech Eichelberger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR konwersatorium - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)