Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja antyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PO/TradAnt-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja antyczna II
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone tradycji antycznej bazują z jednej strony na antyku grecko-rzymskim (od Homera do upadku Konstantynopola), z drugiej zaś na jego recepcji w epokach późniejszych, od średniowiecza do współczesności. Tak szeroko zarysowany zakres tematów zmusza oczywiście do wyboru egzemplarycznych problemów, które częściowo zostaną zaproponowane przez prowadzącego, częściowo przez uczestników zajęć. Uzupełnieniem programu będą projekcje oraz co najmniej dwa wyjścia do teatrów warszawskich na spektakle związane z tradycją antyczną.

Pełny opis:

W pierwszym semestrze zaproponowane tematy będą oscylować wokół antyku greckiego. Zakres tematów przedstawia się następująco:

1. Zajęcia wprowadzające, Grecja podstawowe pojęcia i daty

2. Prologi i inwokacje. Homer. Wergiliusz. Mickiewicz

3. Platon, Uczta

4. Sokrates, ironia sokratejska

5. wyjście do Nowego Teatru na Ucztę w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego oraz dyskusja po spektaklu

6. test z mitologii

7. J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich

8. S. Wyspiański, Noc listopadowa

9. wizyta w Łazienkach Królewskich

10. Komedia, komiczność, komizm. Arystofanes, Żaby

11. wyjście do Teatru Studio na Żaby w reż. Michała Borczucha oraz dyskusja po spektaklu

12. Arystoteles, Poetyka. Tragedia, tragiczność, tragizm. Nietzsche, Scheler, inni.

13. Ajschylos, Oresteja

14. Oresteja w teatrze

15. Sofokles, Król Edyp - Edyp w Kolonos - Antygona. Polska Antygona

16. Sofokles, Filoktet

17. Eurypides, Bachantki oraz Christos Paschon. Inne prefigury Chrystusa

18. Menander i komedia nowa

ZALICZENIE: TEST Z LEKTUR I WIADOMOŚCI

Literatura:

1. Literatura Grecji starożytnej, opr. Henryk Podbielski, t. I, Lublin 2005

2. Oliver Taplin, Tragedia grecka w działaniu, przeł. Andrzej Wojtasik, Kraków 2004

3. Maria Cytowska, Hanna Szelest, Ludwika Rychlewska, Literatura rzymska. Okres archaiczny, Warszawa 1996

4. Maria Cytowska, Hanna Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992

5. Stefan Srebrny, Teatr grecki i polski, opr. Szczepan Gąssowski, Warszawa 1984

6. H. D. F. Kitto, Tragedia grecka. Studium literackie, przeł. Janusz Margański, Kraków 2003.

7. Albin Lesky, Tragedia grecka, przeł. Magda Weiner, Kraków 2006.

8. Jacqueline de Romilly, Tragedia grecka, przeł. Irena Sławińska, Warszawa 1994.

9. Krystyna Bartol, Jerzy Danielewicz, Komedia grecka. Od Epicharma do Menandra, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest zaliczenie kolokwium z mitologii oraz końcowego testu z lektur i wiadomości.

Egzamin pisemny 100%

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Michał Mizera
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Michał Mizera
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Michał Mizera
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR wykład - zaliczenie + egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Kleczewska-Kondrat, Michał Mizera
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WR - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Michał Mizera
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Michał Mizera
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR - dydaktyka - egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Michał Mizera
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - egzamin
WR - dydaktyka - egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)