Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat z języka obcego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/PO/LAng-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat z języka obcego I
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty podstawowe
Przedmioty WR rok I sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-07
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR lektorat więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Magdalena Bibrich-Olesińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR lektorat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: Józefina Bieżuńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR lektorat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-13 - 2017-05-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR lektorat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Zbigniew Możejko
Prowadzący grup: Karolina Czopek, Jarosław Kilian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR lektorat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Zbigniew Możejko
Prowadzący grup: Karolina Czopek, Jarosław Kilian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR lektorat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kilian, Aleksandra Ożarowska
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR lektorat - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Ożarowska
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WR ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Aleksandra Ożarowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR lektorat - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Miłoszewska, Aleksandra Ożarowska
Prowadzący grup: Aleksandra Ożarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR lektorat - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Kalista, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Kamila Kalista
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR lektorat - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)