Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Improwizacja aktorska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WR/IA-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Improwizacja aktorska
Jednostka: Kierunek Reżyserii
Grupy: Przedmioty praktyczne
Przedmioty WR rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Studenci pod kierunkiem prowadzącego biorą aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych, grach improwizacyjnych, w trakcie których przyswajają wiedzę na temat improwizacji teatralnej

Warsztat

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Podstawowe zasady improwizacji

2. Elementy niezbędne do przeprowadzenia improwizacji

3. Zastosowanie improwizacji w czasie prowadzenia próby

4. Zastosowanie i analiza gier improwizacyjnych

5. Pojęcie „Statusu” i jego wykorzystanie w prowadzeniu improwizacji i analizie tekstu dramatycznego

6. Zastosowanie „Koła Emocji” Roberta Plutchika w prowadzeniu improwizacji i budowaniu gier improwizacyjnych

7. Zastosowanie technik dramaturgicznych w improwizacji

Literatura:

1. Keith Johnstone, Impro:Spontaniczne kreowanie świata, Kraków 2013

2. Oskar Hamerski, Improwizacja teatralna wg Keitha Johnstone'a, Kraków 2014

Efekty uczenia się:

KW_04

orientuje się w europejskich i światowych teoriach poświęconych metodom pracy z aktorem

K_U08 posługiwać się metodami improwizacji teatralnej oraz zastosować je w pracy z aktorem i we własnym procesie twórczym

K_K06 uczestniczenia w życiu teatralnym, w aktualnych wydarzeniach artystycznych, zainteresowania nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce i wartościowania ich

Metody i kryteria oceniania:

Ocena poziomu wiedzy i rozumowania -50%,

ocena samodzielności wykonanej pracy -25 %

ocena stopnia zaangażowania w realizację -25 %

ocena wartości artystycznej wykonanej pracy - 40%

ocena jakości technicznej wykonanej pracy -20%

ocena samodzielności wykonanej pracy -20%

ocena stopnia zaangażowania w realizację – 20%

ocena wartości artystycznej wykonanej pracy - 40%

ocena jakości technicznej wykonanej pracy -20%

ocena samodzielności wykonanej pracy -20%

ocena stopnia zaangażowania w realizację – 20%

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głowacki, Maja Kleczewska-Kondrat
Prowadzący grup: Piotr Głowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Hamerski, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Oskar Hamerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WR warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Hamerski, Marta Miłoszewska
Prowadzący grup: Oskar Hamerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WR warsztat - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)