Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr animacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/TAnim
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr animacji
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Fakultety WOT/M
Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Teatr animacji, teatr ożywionej materii, teatr lalek - specyfika gatunku. Lalki dla widzów dorosłych i najwybitniejsi twórcy tego gatunku w XX i XXI wieku.

Cele przedmiotu

1. Zapoznanie się z wybranymi twórcami światowego lalkarstwa XX i XXI wieku, współczesne kierunki i zainteresowania twórców teatru lalek na świecie.

2. Przyswojenie wiedzy w zakresie ogólnego celu przedmiotu.

3. Umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą w szerokim spektrum potencjalnych możliwości absolwenta WOT.

Literatura:

Bibliografia:

- Henryk Jurkowski, Aktor i jego nieożywiony sobowtór, DIDASKALIA 2001, nr 43-44;

- IMPULSY. MAPOWANIE NOWEGO TEATRU LALEK / IMPULSES. MAPPING THE NEW PUPPET THEATRE, pod red. /edited by M.Kocur, Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, Wydział Lalkarski, Wrocław 2022;

- Marek Waszkiel, Animacja we współczesnym lalkarstwie; wersja online: https://www.marekwaszkiel.pl/2018/05/30/animacja-we-wspolczesnym-lalkarstwie/;

- Henryk Jurkowski, Metamorfozy teatru lalek w XX wieku, Errata, Warszawa 2002;

- Marek Waszkiel, Dewajtis polskiego lalkarstwa / Dewajtis of Polish Puppetry, TEATR LALEK 2018, nr 1 (131), ss. 7-10 (wersja polska), ss. 11-15 (wersja angielska); [wersja skrócona online: https://www.marekwaszkiel.pl/2017/11/19/jan-wilkowski/;

- Marek Waszkiel, Jan Wilkowski – artysta teatru, https://www.marekwaszkiel.pl/2021/06/15/jan-wilkowski-artysta-teatru/ [wykład online].

- Marek Waszkiel, Lalkarze świata / Puppeteers of the World: Frank Soehnle, TEATR LALEK 2020, nr 4 (142), ss. 21-26 [wersja polska, czytaj: https://www.marekwaszkiel.pl/2020/12/15/lalkarze-swiata-frank-soehnle/].

- Marek Waszkiel, Lalkarze świata / Puppeteers of the World: Hoichi Okamoto, TEATR LALEK 2021, nr 2-3 (144-145), ss. 46-57 [wersja polska, czytaj: https://www.marekwaszkiel.pl/2021/07/04/lalkarze-swiata-hoichi-okamoto].

- Marek Waszkiel, Lalkarze świata / Puppeteers of the World: Duda Paiva, TEATR LALEK 2021, nr 1 (143), ss. 2-12 [wersja polska, czytaj: https://www.marekwaszkiel.pl/2021/04/12/lalkarze-swiata-duda-paiva].

- Marek Waszkiel, Lalkarze świata / Puppeteers of the World: Ilka Schonbein, TEATR LALEK 2022, nr 2-3; wersja online: https://www.marekwaszkiel.pl/2022/06/27/lalkarze-swiata-ilka-schonbein/.

- Marek Waszkiel, Lalkarze świata: Yngvild Aspeli, TEATR LALEK 2022, nr 1 (147), wersja rozszerzona online: https://www.marekwaszkiel.pl/2022/03/22/lalkarze-swiata-ingvild-aspeli/.

- Marek Waszkiel, Lalkarze świata / Puppeteers of the World: Neville Tranter, TEATR LALEK 2023, nr 1 (151); wersja rozszerzona online: https://www.marekwaszkiel.pl/2023/03/14/lalkarze-swiata-neville-tranter/

- Marzenna Wiśniewska, Archipelag indywidualności.Solowe teatry performerów współdziałających z materią, UMK, Toruń 2021.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Scharakteryzować epoki, okresy i kierunki w sztuce lalkarskiej

EM 2 Rozpoznać podstawowe zjawiska lalkarskie i wskazać literaturę przedmiotu

EM 3 Rozróżniać techniki lalkowe i ich możliwości animacyjne

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Pokazać zjawiska dotyczące sztuki lalkarskiej w szerokim kontekście historycznym, współczesnym i kulturowym;

EM 5 Posługiwać się profesjonalną terminologią dotyczącą tej dziedziny sztuki

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 6 Wyrażać opinie w sprawach związanych z historią i współczesnością teatru lalek

EM 7 Uczestniczyć w niezależnych i zbiorowych badania, polegających na gromadzeniu informacji, ich analizowaniu i interpretowaniu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na podstawie obecności i aktywności orazi pracy pisemnej na zadany temat lub rozmowy indywidualnej.

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot trwa jeden semestr, podstawowe informacje o przebiegu zajęć znajdują się w informacjach o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-13 - 2023-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Wprowadzenie, zakres przedmiotu, cele

2. Teatr animacji, teatr ożywionej materii, teatr lalek – lalka stara - stara lalka nowa

3. Jan Wilkowski, Andrzej Dziedziul, Tadeusz Kantor - prekursorzy nowoczesnego myślenia o lalkach w Polsce

4. Lalka nova

5. Neville Tranter (Australia/Holandia)

6. Hoichi Okamoto (Japonia)

7. Frank Soehnle (Niemcy)

8. Duda Paiva (Brazylia/Holandia)

9. Ilka Schōnbein (Niemcy)

10. Ingvild Aspeli (Norwegia),

11. Zero en Conducta (Hiszpania), Belova-Iacobelli (Belgia/Chile)

12. Współczesny świat teatru cieni

13. Młody polski teatr ożywionej materii (Natalia Sakowicz)

14. Lalki we współczesnym świecie widowisk (dramat-opera-ulica)

15. Podsumowanie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-12 - 2024-05-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WA wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Marek Waszkiel
Prowadzący grup: Marek Waszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WA wykład - zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Wprowadzenie, zakres przedmiotu, cele

2. Teatr animacji, teatr ożywionej materii, teatr lalek – lalka stara - stara lalka nowa

3. Jan Wilkowski, Andrzej Dziedziul, Tadeusz Kantor - prekursorzy nowoczesnego myślenia o lalkach w Polsce

4. Lalka nova

5. Neville Tranter (Australia/Holandia)

6. Hoichi Okamoto (Japonia)

7. Frank Soehnle (Niemcy)

8. Duda Paiva (Brazylia/Holandia)

9. Ilka Schōnbein (Niemcy)

10. Ingvild Aspeli (Norwegia),

11. Zero en Conducta (Hiszpania), Belova-Iacobelli (Belgia/Chile)

12. Współczesny świat teatru cieni

13. Młody polski teatr ożywionej materii (Natalia Sakowicz)

14. Lalki we współczesnym świecie widowisk (dramat-opera-ulica)

15. Podsumowanie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)