Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat praktyczny B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/PT/WarPrB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat praktyczny B
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Praktyka teatralna WOT/M
Przedmioty WOT/M rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentek i studentów z praktycznymi metodami, dzięki którym teatr/sztuki performatywne mogą podejmować istotne społecznie tematy, nie porzucając jednocześnie refleksji estetycznej i namysłu nad formą.

Pełny opis:

Warsztat poświęcony jest praktycznym metodom, dzięki którym teatr/sztuki performatywne mogą podejmować istotne społecznie tematy, nie porzucając jednocześnie refleksji estetycznej i namysłu nad formą.

Tegoroczny warsztat będzie prowadzony wokół pojęcia "wolności", jego możliwych konceptualizacji, współczesnych problemów z wolnością - pojęcie to stanie się punktem wyjścia do działań artystycznych.

Zbadamy, w jaki sposób teoria wpływa na praktykę - i odwrotnie.

Podczas warsztatu praktycznego będziemy pracować w oparciu o metody kreacji autorskiego spektaklu, nie opartego na tekście dramatycznym. Ważną rolę w pracy odegra wypracowywana na bieżąco metoda feedbacku - twórczych, konstruktywnych omówień prowadzonych przez wszystkie uczestniczki i uczestników zajęć.

Literatura:

Wybrane fragmenty książki Maggie Nelson "On Freedom. Four Songs of Care and Constraint".

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po zakończeniu kursu studentka powinna:

K_W17 Znać i rozumieć problemy związane z teatralną reprezentacją dotyczącą istotnych problemów społecznych

K_W06 Znać podstawowe metody kreacji autorskiego spektaklu.

Umiejętności

Po zakończeniu kursu studentka powinna:

KU_13 Stworzyć autorską wypowiedź performatywną, w oparciu o pracę koncepcyjną.

Kompetencje społeczne

Po zakończeniu kursu studentka powinna:

K_K04 Wziąć udział w twórczej dyskusji dotyczącej teatru oraz istotnych zagadnień społecznych.

K_K01 Konstruować i przyjmować pozytywną informację zwrotną dotyczącą pracy twórczej.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w semestrze.

Zaliczenie przedmiotu na ocenę, na podstawie obecności, aktywności oraz pracy końcowej.

Pracą końcową będzie performatywna prezentacja koncepcji zdarzenia artystycznego - wypracowywana przez cały semestr zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Wojciech Ziemilski
Prowadzący grup: Wojciech Ziemilski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)