Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat praktyczny 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/PT/WarPr4-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat praktyczny 4
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Praktyka teatralna (warsztaty praktyczne) WOT/M
Przedmioty WOT/M rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Warsztat poświęcony jest praktycznym metodom, dzięki którym teatr/sztuki performatywne mogą podejmować istotny społecznie temat reprezentacji wielokulturowości.

Pełny opis:

Warsztat poświęcony jest praktycznym metodom, dzięki którym teatr/sztuki performatywne mogą podejmować istotny społecznie teatr reprezentacji wielokulturowości. Za koncepcją zajęć stoi rozpoznanie, że chociaż teatr jest potężnym narzędziem badającym wspólnotowe poruszenia, na gruncie rodzimej praktyki scenicznej wciąż niedostatecznie rozwinięta jest refleksja związana z przemianami dotyczącymi kwestii wielokulturowego społeczeństwa, problematyki "etniczności" czy "pochodzenia". Podejmiemy wyzwanie wypracowania własnych strategii reprezentacji i doświadczenia, które pozwolą dotknąć skomplikowanego splotu tematycznego wyznaczanego przez pojęcia "swojskości i obcości", "rasy", wrażliwości międzykulturowej i kulturowej apropriacji. Będziemy poruszać się pomiędzy dwoma głównymi kontekstami: kultury polskiej i związanej z nią praktyki teatralnej oraz kultury Stanów Zjednoczonych i jej współczesnych przemian; pojawią się także odniesienia do sytuacji związanej z kolonialną historią Europy Zachodniej.

Działaniom praktycznym towarzyszyć będzie zbudowanie szerokiej bazy teoretycznej związanej z klasyczną i współczesną myślą postkolonialną. Zbadamy, w jaki sposób teoria wpływa na praktykę - i odwrotnie.

Podczas warsztatu praktycznego będziemy pracować w oparciu o metody kreacji autorskiego spektaklu, nie opartego na tekście dramatycznym. Ważną rolę w pracy odegra wypracowywana na bieżąco metoda feedbacku - twórczych, konstruktywnych omówień prowadzonych przez wszystkie uczestniczki i uczestników zajęć.

Literatura:

Podstawowa:

1. James Baldwin, "My Dungeon Shook. Letter to My Nephew on the One Hundredth Anniversary of the Emancipation", w: James Baldwin, "The Fire Next Time"

i/lub polski przekład tekstu:

James Baldwin, "Zadrżał mój loch: List do mojego bratanka w setną rocznicę emancypacji", w: James Baldwin, "Następnym razem pożar", przeł. Daniel Passent, Książka i Wiedza, Warszawa 1965.

2. Jean Genet, "Murzyni", przeł. Maria Skibniewska, Jerzy Lisowski, w: Jean Genet, "Teatr", PIW, Warszawa 1970.

3. Rejestracja spektaklu "Murzyni" w reżyserii Igi Gańczarczyk (Teatr Polski w Bydgoszczy 2015).

4. Reni Eddo-Lodge, "Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry", przeł. Anna Sak, Karakter, Kraków 2018.

Filmografia:

1. Film dokumentalny "Les maîtres fous" reż. Jean Rouch (1955).

2. Film dokumentalny "Nie jestem twoim murzynem" reż. Raoul Peck (2016).

3. Film fabularny "Get Out", reż. Jordan Peele (2017).

Uzupełniająca:

1. Susan Buck-Morss, "Hegel, Haiti i historia uniwersalna", przeł. Katarzyna Bojarska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.

2. Frantz Fanon, "Czarna skóra, białe maski", przeł. Urszula Kropiwiec, Karakter, Kraków 2020.

3. Achille Mbembe, "Polityka wrogości", przeł. Urszula Kropiwiec, Katarzyna Bojarska, Karakter, Kraków 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po zakończeniu kursu studentka powinna:

K_W03 Znać i rozumieć podstawowe problemy związane z wielokulturowym kształtem nowoczesnych społeczeństw.

K_W17 Znać i rozumieć problemy związane z teatralną reprezentacją dotyczącą wielokulturowego kształtu nowoczesnych społeczeństw.

K_W06 Znać podstawowe metody kreacji autorskiego spektaklu.

Umiejętności

Po zakończeniu kursu studentka powinna:

K_U04 Omówić podstawowe problemy związane z wielokulturowym kształtem nowoczesnych społeczeństw.

KU_13 Stworzyć autorską wypowiedź performatywną na temat związany z wielokulturowym kształtem nowoczesnych społeczeństw.

Kompetencje społeczne

Po zakończeniu kursu studentka powinna:

K_K04 Wziąć udział w twórczej dyskusji dotyczącej związków wielokulturowości i teatru.

K_K01 Konstruować i przyjmować pozytywną informację zwrotną dotyczącą pracy twórczej.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w semestrze.

Zaliczenie I semestru na podstawie obecności i aktywności.

Zaliczenie roku na ocenę, na podstawie obecności, aktywności oraz pracy końcowej.

Pracą końcową będzie performatywna prezentacja koncepcji zdarzenia artystycznego - wypracowywana przez cały rok zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Janusz Bałdyga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Bałdyga, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Janusz Bałdyga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Bożena Suchocka-Kozakiewicz
Prowadzący grup: Bożena Suchocka-Kozakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski, Bożena Suchocka-Kozakiewicz
Prowadzący grup: Bożena Suchocka-Kozakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
WOT wykład/konwersatorium/ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płoski, Weronika Szczawińska
Prowadzący grup: Weronika Szczawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład/konwersatorium/ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)