Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/LitWsp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura współczesna
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Fakultety WOT/M
Przedmioty WOT/M rok II sem. 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu:

Przekazanie studentom podstawowych informacji na temat ważnych zjawisk literatury XX i XXI wieku w kontekście kulturowym i teatralnym. Doskonalenie umiejętności interpretacyjnych i ewentualnie adaptacyjnych. Wyksztalcenie umiejętności czytania kontekstowego.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów:

1. Literatura i postmodernizm

2. Literatura wyczerpania - John Barth

3. Apokryfy Bogesa

4. Pisarz i jego Demony - Ernesto Sabato

5. Przekraczając granice - Vladimir Nabokov

6. Z tej i tamtej strony - Julio Cortazar

7. Oryginal, kopia, literatura - Georges Perec i OuLiPo

8.Książkowy świat Italo Calvino

9. Intelektualny świat Lema.

9. Kto z kogo żartuje - Milan Kundera

10. Niezadowolenie - Thomas Bernhard

11. Pożytki wędrowania - W.G. Sebald

12. Metafizyka doby niewiary - Julian Barnes

13. Enfant terrible francuskiej literatury - Michel Houellebecq

15. Świat w biegu - Olga Tokarczuk

Literatura:

Podstawowa:

John Barth, Literatura wyczerpania

Jorge Luis Borges, Powszechna historia nikczemności

Ernesto Sabato, O bohaterach i grobach

Carlos Fuentes, Pieśń ślepców

Julio Cortazar, Gra w klasy

Georges Perec, Gabinet kolekcjonera

Italo Calvino, Jeśli zimową nocą..

Vladimir Nabokov, Lolita, Blady ogień

Stanisław Lem, Prowokacja, Biblioteka XXI wieku

Umberto Eco, Wahadło Foucaulta

Milan Kundera, Żart

Julian Barnes, Wymiary życia

Thomas Bernhard, Przegrany, Wycinka

W.G. Sebald, Pierścienie Saturna

Michel Houellebecq, Cząstki elementarne

O. Tokarczuk, Bieguni

Efekty uczenia się:

Wiedza

EM 1 Ma pogłębioną wiedzę o literaturze współczesnej i jej różnorakich związkach z teatrem K_W01 P7S_WG P7S_WK

EM 2 Zna i rozumie nowoczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego – K_W10 P7S_WG P7S_WK

EM 3 ma wciąż aktualizowaną wiedzę na temat współczesnego życia kulturalnego K_W16 P7S_WG

Umiejętności

EM 4 Potrafi samodzielnie analizować teksty literackie, szczególnie w ich aspekcie teatralnym – K_U01 P7S_UU K_U06 P7S_UW

EM 5 Potrafi dokonywać samodzielnej i wielostronnej oceny utworów literackich (z perspektywy artystycznej, ideowej, etycznej) – K_U03 P7S_UW P7S_UU

EM 6 doskonalić swoje kompetencje literackie przez samodzielne lektury – K_U01 P7S_UU

Kompetencje personalne i społeczne

EM 7 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i jest gotowy do samokształcenia – K_K01 P7S_KO P7S_KR

EM 8 Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, upowszechniając nowe idee literackie i artystyczne - K_K04 P7S_KO P7S_KR

EM 9 Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności, inspirując lub prowadząc działalność animatorską – K_K03 P7S_KO P7S_KR P7S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

aktywne uczestnictwo w zajęciach 50%

Kolokwium zaliczające - 50%

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
WOT wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Krzysztof Mrowcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)