Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat redaktora 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/KHP/WarRed-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat redaktora 1
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Praktyka teatralna WOT/M
Przedmioty WOT/M rok I sem. 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie możliwości, jakie stwarza zawód redaktora zarówno na poziomie praktycznym, jak i w porządku służby społecznej - w kontekście oddziaływania i odpowiedzialności za kształt dyskursu publicznego.

Pełny opis:

1. Zaprezentowanie najważniejszych, najbardziej udanych i skutecznie zrealizowanych koncepcji redakcyjnych czasopism społeczno kulturalnych w Polsce, jak "Wiadomości Literackie", "Przekrój", "Kultura" (paryska), "Dialog", "dwutygodnik" i innych. – 10 spotkań

2. Przedstawienie i analizowanie praktyk redakcyjnych z punktu widzenia koncepcji pisma i wielorakich strategii jej realizacji. – 7 spotkań

3. Elementarne zadania redaktorskie: pomysł, zamówienie, egzekwowanie, redagowanie, obsługa techniczna, współpraca z drukarnią lub administratorem strony. – 7 spotkań

4. Warsztatowe próby tworzenia koncepcji redakcyjnych - tekst, blok materiałów, numer pisma, profil oraz polityka czasopisma. – 6 spotkań

Metody i formy dydaktyczne

1. Wykład konwersatoryjny.

2. Seminarium oparte na dyskusji i dialogu na temat tekstów, na analizie wybranych czasopism, publikacji, portali internetowych.

3. Warsztat mający na celu przygotowanie koncepcji czasopisma lub portalu teatralnego.

Literatura:

1. Podstawowa:

• Małgorzata Szpakowska Wiadomości Literackie prawie dla wszystkich, Warszawa 2012.

• Justyna Jaworska Cywilizacja "Przekroju", Warszawa 2008.

• Krzysztof Kopczyński Przed przystankiem Niepodległość. Paryska „Kultura” i kraj w latach 1980-1989, Warszawa 1990.

2. Uzupełniająca:

- wybrane czasopisma historyczne

- wybrane czasopisma współczesne

- portale i pisma internetowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Definiować główne kierunki rozwijania prasy kulturalnej i wydawnictw współczesnych. K_W07

EM 2 Charakteryzować wybrane czasopisma pod kątem koncepcji redakcyjnej, jej realizacji i sposobu oddziaływania społecznego. K_W09

EM 3 Definiować i określać specyfikę zawodu redaktora prasy papierowej i elektronicznej. K_W13, K_W15

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Analizować koncepcje redakcyjne zarówno w obrębie całych czasopism jak i w blokach materiałów. Rozpoznawać i interpretować decyzje redaktorskie. K_U11

EM 5 Projektować i prezentować własne koncepcje redakcyjne w mediach papierowych i elektronicznych. K_U15

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 6 Współdziałać i negocjować w zespole przy tworzeniu koncepcji redakcyjnych. K_K02

EM 7 Krytycznie podchodzić do strategii redakcyjnych i dysponować umiejętnością oceniania ich pod kątem etycznej, politycznej i ideowej zawartości.K_K03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach, praca seminaryjna, praca warsztatowa.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-07 - 2018-05-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-09-24 - 2019-01-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-06 - 2019-05-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Krzysztof Mrowcewicz, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - forma zaliczenia zależy od etapu studiów
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT - dydaktyka - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład/konwersatorium/ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT wykład/konwersatorium/ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie
WOT ćwiczenia - zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.