Akademia Teatralna w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat redaktora 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOT/M/KHP/WarRed-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat redaktora 2
Jednostka: Wiedza o teatrze (studia drugiego stopnia)
Grupy: Praktyka teatralna WOT/M
Przedmioty WOT/M rok I sem. 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie możliwości, jakie stwarza zawód redaktora zarówno na poziomie praktycznym, jak i w porządku służby społecznej - w kontekście oddziaływania i odpowiedzialności za kształt dyskursu publicznego.

Pełny opis:

1. Zaprezentowanie najważniejszych, najbardziej udanych i skutecznie zrealizowanych koncepcji redakcyjnych czasopism społeczno kulturalnych w Polsce, jak "Wiadomości Literackie", "Przekrój", "Kultura" (paryska), "Dialog", "dwutygodnik" i innych. – 10 spotkań

2. Przedstawienie i analizowanie praktyk redakcyjnych z punktu widzenia koncepcji pisma i wielorakich strategii jej realizacji. – 7 spotkań

3. Elementarne zadania redaktorskie: pomysł, zamówienie, egzekwowanie, redagowanie, obsługa techniczna, współpraca z drukarnią lub administratorem strony. – 7 spotkań

4. Warsztatowe próby tworzenia koncepcji redakcyjnych - tekst, blok materiałów, numer pisma, profil oraz polityka czasopisma. – 6 spotkań

Metody i formy dydaktyczne

1. Wykład konwersatoryjny.

2. Seminarium oparte na dyskusji i dialogu na temat tekstów, na analizie wybranych czasopism, publikacji, portali internetowych.

3. Warsztat mający na celu przygotowanie koncepcji czasopisma lub portalu teatralnego.

Literatura:

1. Podstawowa:

• Małgorzata Szpakowska Wiadomości Literackie prawie dla wszystkich, Warszawa 2012.

• Justyna Jaworska Cywilizacja "Przekroju", Warszawa 2008.

• Krzysztof Kopczyński Przed przystankiem Niepodległość. Paryska „Kultura” i kraj w latach 1980-1989, Warszawa 1990.

2. Uzupełniająca:

- wybrane czasopisma historyczne

- wybrane czasopisma współczesne

- portale i pisma internetowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 1 Definiować główne kierunki rozwijania prasy kulturalnej i wydawnictw współczesnych. K_W07

EM 2 Charakteryzować wybrane czasopisma pod kątem koncepcji redakcyjnej, jej realizacji i sposobu oddziaływania społecznego. K_W09

EM 3 Definiować i określać specyfikę zawodu redaktora prasy papierowej i elektronicznej. K_W13, K_W15

Umiejętności

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 4 Analizować koncepcje redakcyjne zarówno w obrębie całych czasopism jak i w blokach materiałów. Rozpoznawać i interpretować decyzje redaktorskie. K_U11

EM 5 Projektować i prezentować własne koncepcje redakcyjne w mediach papierowych i elektronicznych. K_U15

Kompetencje personalne i społeczne

student po zakończeniu kursu powinien:

EM 6 Współdziałać i negocjować w zespole przy tworzeniu koncepcji redakcyjnych. K_K02

EM 7 Krytycznie podchodzić do strategii redakcyjnych i dysponować umiejętnością oceniania ich pod kątem etycznej, politycznej i ideowej zawartości.K_K03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach, praca seminaryjna, praca warsztatowa.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT - dydaktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT - dydaktyka - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-06-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT wykład/konwersatorium/ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT wykład/konwersatorium/ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semsetr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-14 - 2022-06-05
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-13 - 2023-05-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: WOT ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krakowska-Narożniak, Paweł Płoski
Prowadzący grup: Joanna Krakowska-Narożniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenie na ocenę
WOT ćwiczenia - zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Teatralna w Warszawie.